- Dette er et stort steg i riktig retning, sier Dag Nordvik, teknisk fagsjef i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Han er svært fornøyd med tilbakemeldingen fra Samferdselsdepartementet, hvor det fremgår at de vurderer snarlig innføring av en flat sats for anmeldelse av overvekt dersom overlasten er på 500 kg. Slik det er i dag kan en varebil med tillatt totalvekt 3500 kg ha 30% overlast, noe som utgjør over et tonn, før det tas ut anmeldelse.

- En slik endring vil senke terskelen for anmeldelse drastisk, helt i tråd med NLFs ønsker, forteller Nordvik.

NLFs tekniske fagsjef Dag Nordvik håper Vegdirektoratet innfører regelendringen i tråd med forslaget fra Samferdselsdepartementet. Foto: Stein Inge Stølen NLFs tekniske fagsjef Dag Nordvik håper Vegdirektoratet innfører regelendringen i tråd med forslaget fra Samferdselsdepartementet. Foto: Stein Inge Stølen

Mange spekulerer i overlast

Han savner fortsatt en gebyrordning for overlast også inntil anmeldelsesterskelen, lik den man har for tyngre kjøretøy.

- Vi håper og antar at en konkret lovendring også vil inkludere gebyrer for overlast under denne terskelen, slik at det ikke spekuleres i overlast i det hele tatt.

Stadig flere aktører frakter norsk gods på varebiler med totalvekt under 3,5 tonn. Noen av disse kjører med farlig overlast. Men i motsetning til lastebiler får ikke varebilene gebyr etter dagens regelverk, og heller ikke noen reaksjon før overlasten passerer 30 prosent. Det var grunnen til at NLF i fjor høst sendte et forslag til Samferdselsdepartementet om å innføre overlastgebyr for varebiler som transporterer gods i næring.

Slik er overlastgebyrene etter dagens regelverk. Illustrasjon: Stein Inge Stølen Slik er overlastgebyrene etter dagens regelverk. Illustrasjon: Stein Inge Stølen

Har sett varebiler med totalvekt over 8 tonn

- Vi ser at det er et økende problem. Flere og flere varebiler kommer over grensen og disse har ofte overlast, fortalte seksjonsleder Øyvind Grotterød ved Statens vegvesen til NLF da saken ble tatt opp i september.

Han bekrefter også at det ikke blir foretatt noen reaksjoner fra Vegvesenets side:

- Vår instruks er at det ikke skal skrives anmeldelse under 30 prosents overlast. Vi pålegger fører å laste om slik at bilen kommer under lovlig totalvekt, men det skrives ikke gebyr. Hvis bilen er lastet med over 30 prosents overlast blir det foretatt politianmeldelse. Reaksjonene her varierer, men ved grove tilfeller kan det tas beslag i førerkort. Det groveste tilfellet jeg har sett var en varebil som veide mellom 8 og 9 tonn.

Les også:  Varebiler slipper overlastgebyr