En av de største utfordringene etatene opplever når de avholder kontroller langs vegen, er hvordan aksjonene varsles blant trafikantene, enten gjennom sosiale medier eller andre kanaler. Dette var også bakgrunnen for at NLF og NTF i fellesskap tok avstand fra kontrollvarsling for en tid tilbake.

– Kontroll av tunge kjøretøy og yrkessjåfører er ment for å gjøre vegene tryggere og luke ut verstingene som ikke bare utkonkurrerer norske transportører på pris, men som også utgjør en reell trafikkfare, fortalte NTF-leder Lars M. Johnsen den gang.

Her intervjues en sjåfør ansatt i et større utenlandsk transportfirma av Arbeidstilsynet og Statens vegvesen under storkontrollen på Taraldrud. Foto: Stein Inge Stølen Her intervjues en sjåfør ansatt i et større utenlandsk transportfirma av Arbeidstilsynet og Statens vegvesen under storkontrollen på Taraldrud. Foto: Stein Inge Stølen

Detaljerte trafikkdata

Samtidig har man ikke hatt et reelt begrep om hvor mange sjåfører som lurer seg unna kontrollene. Men nå har Statens vegvesen offentliggjort detaljerte trafikkdata, som tillater analyse av passeringstall ned på timesnivå ved enkelte strekninger, som igjen kan brytes ned i både kjøreretning og kjøretøykategorier definert etter lengde. Dette åpner muligheten for å se nærmere på trafikken med tunge kjøretøy i tidsrommet når etatenes kontroller gjennomføres.

Den 7. mai i år ble det avholdt en stor samordnet aksjon på Taraldrud kontrollstasjon, hvor Statens vegvesen, politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og Tolletaten stanset mange av kjøretøyene på E6 inn mot Oslo. Aksjonen foregikk i tidsrommet fra 17 til 22 på kvelden. Siden det også ligger et trafikktellepunkt i vegbanen ved Taraldrud, er det mulig å finne ut hvordan trafikken med tunge kjøretøy var på strekningen i dette tidsrommet.

861 passeringer på en vanlig tirsdagskveld

Men først må man ha et sammenligningsgrunnlag. Trafikk kan endre seg stort gjennom uka, derfor er det viktig at man tar utgangspunkt ikke bare i samme tidsrom, men også samme ukedag. Kontrollen ble gjennomført på en tirsdag, så ved å hente passeringsdata fra tilsvarende tirsdager i ukene før og etter, kan man etablere et gjennomsnitt.

I analysematerialet blir tunge kjøretøy definert som alle kjøretøy med lengde over 5,6 meter. Dette inkluderer lange varebiler og mindre lastebiler, i tillegg til trekkvogner med trailere og hele vogntog. Tallet man kommer frem til, er et gjennomsnitt på 861 passeringer i tidsrommet 17-22 på tirsdager våren 2019. Det laveste passeringstallet som ble notert (kontrolldagen unntatt), var tirsdag 2. april. Da passerte det 720 tunge kjøretøy forbi tellepunktet ved Taraldrud. Det høyeste antallet var tirsdag 14. mai, uka etter storkontrollen. Da noterte man 951 passeringer med tunge kjøretøy.

Normal tirsdagstrafikk mellom 17 og 22:

Dato         Taraldrud    Ørje    Svinesund  
19.03    854  153  503
26.03  871  162  509
02.04  720  173  525
09.04  899  155  597
16.04  825  144  471
23.04  872  186  567
30.04  817  90  280
14.05  951  185  545
21.05  871  160  506
28.05  928  168  498
Gjennomsnitt:    861  158  499

–––––––––––––––––––––––––

All trafikk, store som små, blir sluset inn på kontrollplassen på Taraldrud. Men trafikkmengdene er langt lavere enn vanlig. Foto: Stein Inge Stølen All trafikk, store som små, blir sluset inn på kontrollplassen på Taraldrud. Men trafikkmengdene er langt lavere enn vanlig. Foto: Stein Inge Stølen

Mye mindre trafikk på E6 enn normalt

Den 7. mai innskrenkes kjørebanen på E6 mot Oslo ved Taraldrud fra to til ett felt. Klokka 17 iverksettes manuell dirigering av kjøretøy, som sluses inn på kontrollplassen og fordeles på henholdsvis lette og tunge kjøretøy for videre kontroll. Køen bygger seg fort opp på E6, men etatene åpner trafikken med jevne mellomrom, både for å hindre kaos, men også for å unngå at det sendes for mange kjøretøy inn på det begrensede kontrollområdet. I det klokka passerer 22, har 5367 kjøretøy (lette og tunge) blitt registrert på skiltskanneren som er plassert i forkant av kontrollplassen. 241 kjøretøy er tatt inn til utvidet kontroll, herav 153 lette og 88 tunge.

Når man analyserer trafikkdata fra tellepunktet, blir det imidlertid klart at bare 558 tunge kjøretøy passerte Haraldrud i tidsrommet kontrollen ble avholdt. Det er 35% lavere enn gjennomsnittet for normal tirsdagstrafikk mellom 17 og 22. Rundt tre hundre lastebiler forsvant altså fra E6 denne kvelden.

Slik var tungtrafikken mot Oslo tirsdag 7. mai mellom 17 og 22:

Tidspunkt    Taraldrud    Ørje    Svinesund  
17-18  149  42  100
18-19  87  48  91
19-20  105  52  114
20-21  120  32  109
21-22  97  17  69
Totalt:  558  191  483

–––––––––––––––––––––––––

21 lastebiler fikk kjøreforbud i løpet av kvelden da etatene gjennomførte sin storkontroll på Taraldrud. Foto: Stein Inge Stølen 21 lastebiler fikk kjøreforbud i løpet av kvelden da etatene gjennomførte sin storkontroll på Taraldrud. Foto: Stein Inge Stølen

Er kjent med at sjåfører sniker seg unna

Tilsvarende analyse av passeringer over Ørje og Svinesund viser at det slett ikke var lavere trafikk med tunge kjøretøyer inn til Norge enn gjennomsnittlig denne kvelden, snarere tvert imot. En vanlig tirsdagskveld kommer det 657 kjøretøy med lengde over 5,6 meter over Ørje og Svinesund, mens 7. mai ble det registrert 674. Det betyr at reduksjonen i antallet tunge kjøretøy forbi Taraldrud ikke kan forklares med lavere trafikk inn til landet.

Statens vegvesen tror heller ikke det var unormalt lite trafikk denne dagen. De er imidlertid kjent med at kontrollene varsles, og at mange derfor svinger av og velger E18 inn mot Oslo i stedet.

– Vi er godt kjent med at de kjører E18 når vi har kontroll på E6. Vi pleier også å ha patruljer som vi sender ut her og ved andre omkjøringsveier for å ta stikkprøver. Det er alltid noen som vil snike seg unna kontroll, og det er ikke noe nytt, forteller seksjonsleder Erik Wolff i Statens vegvesen.

Les også: Vil komme kontrollvarsling til livs