Kunnskap om utvikling i trafikk med tunge kjøretøy over grensene er viktig for å kunne vurdere tilstanden på transportmarkedet. Derfor er det alltid positivt når det innføres nye metoder og systemer som gir enda sikrere data.

Nylig ble Statens vegvesens avanserte database www.trafikkdata.no offentliggjort, hvor alle kan gå inn og hente ut trafikkdata nærmest i sanntid fra registreringspunkter over hele landet. Man har også mye større detaljrikhet i tallmaterialet enn før og kan bryte ned de aller fleste passeringene i både kjøreretning og lengdekategorier.

Forskjeller i nye og gamle data

Samtidig er det innført nye automatiske kvalitetskontroller på ikke bare nye tall, men også historiske tall for registreringspunktene. Og da oppstår det plutselig en konflikt mellom nye og gamle data.

Før www.trafikkdata.no ble tilgjengelig, fikk man ut rapporter med passeringstall fra Vegvesenets hjemmeside i PDF-format. Men sammenligner man disse med tallene i den nye databasen, er det til dels store forskjeller ved for eksempel passeringspunktet E6 Nye Svinesund Bru.

Her er passeringstallene brutt ned i årsdøgntrafikk (ÅDT) fra henholdsvis 2015, 2016, 2017 og 2018, fra den gamle og den nye databasen:

I gjennomsnitt er det 130 færre passeringer med tunge kjøretøy per døgn i det nye datagrunnlaget fra de fire foregående årene. Det utgjør totalt nærmere 200 000 passeringer, som nå fjernes fra statistikkene.

Flere kjøretøy lukes ut av lengdekategoriene

Ifølge Snorre Hansen i Statens vegvesens transportavdeling er det usikkerhet knyttet til både det nye og det gamle datagrunnlaget.

– De riktigste tallene ligger på trafikkdata.no. Sammenlignbarheten må vurderes i hvert tilfelle, men generelt er det knyttet større usikkerhet til tallene fra tidligere.

Forskjellen er at flere kjøretøy nå kategoriseres som «ukjent lengde». Tidligere plasserte man alle kjøretøy i en lengdekategori, også i tilfeller hvor det var foretatt feilregistreringer.

– Dagens klassifisering av kjøretøy baserer seg på trafikkregistreringspunktets lengdemåling av kjøretøyet. Noen ganger er denne så usikker at vi ikke stoler på den. Derfor utelater vi disse fra lengdeklassene, fordi vi ikke vet sikkert hvilken klasse den hører hjemme i, forklarer Hansen.

Les også: Foreslår økt karanteneperiode ved avdekket juks