Sjåfører ansatt i Bring Transportløsningers avdelinger i Nord-Norge skal ha fått utbetalt for lav lønn i forhold til arbeidsmengdene. De skal også ha jobbet ulovlig lange skift, i tillegg til å ha manglet turnusplaner.

Fra lønnskutt til direkte lovbrudd

Mange reagerte negativt da ansatte i Posten Norge ble tvunget til å akseptere lønnskutt da 33 transportruter ble anbudsutsatt og overført til Bring Transportløsninger i 2017. Enkelte opplevde da en lønnsnedgang på opptil 20 prosent. Men i ettertid har dette vist seg å bare være halve sannheten. For mange sjåfører har i tillegg måttet jobbe lengre skift, uten å ha fått overtidsbetalt for dette arbeidet.

Arbeidstilsynet betegner bruddene som «svært alvorlige». Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen Arbeidstilsynet betegner bruddene som «svært alvorlige». Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

60-timers arbeidsuker

I et bedriftstilsyn i 2018 avdekket nemlig Arbeidstilsynet at ansatte i Bring Transportløsninger slett ikke fikk de vilkårene de hadde krav på. Halvparten av sjåførene som ble kontrollert hadde brudd på reglene for arbeidstid og krav til hvile. Noen av sjåførene har også fått utbetalt for lite lønn. Saksbehandler Vivian Mikalsen i Arbeidstilsynet oppgir til NRK at bruddene er alvorlige.

Posten opplyser at de i senere tid har gått gjennom arbeidslistene og at de har etterbetalt de ansatte som har hatt krav på utestående overtidsbetaling. Enkelte har imidlertid avvist etterbetalingen, med grunnlag i at de mener summene er for lave i forhold til de faktiske arbeidede timene.

Les mer om saken på NRKs nettsider

I fjor kom det frem at Bring også har brutt lønnsbestemmelsene ved sjåfører ansatt i det slovakiske datterselskapet Bring Trucking. Foto: Stein Inge Stølen I fjor kom det frem at Bring også har brutt lønnsbestemmelsene ved sjåfører ansatt i det slovakiske datterselskapet Bring Trucking. Foto: Stein Inge Stølen

Kommer i tillegg til Bring Trucking-saken

Dette er imidlertid ikke første gang at det avdekkes brudd på lønns- og arbeidsvilkårene ved sjåfører ansatt i Bring. I fjor kom det frem at Arbeidstilsynet har funnet brudd også hos sjåfører ansatt i det slovakiske datterselskapet Bring Trucking, som utfører flere tusen innenriksoppdrag i Norge hvert år.

Les mer om Bring Trucking-saken her