Under NRK-debatten i forrige uke etterlyste flere, deriblant Håkon Brox, kontroll av samtlige utenlandske lastebiler som kommer til Norge. 35-åringen fikk selv et ublidt møte med et utenlandsk vogntog i 2015 og kom såvidt fra det med livet i behold. Han sliter den dag i dag med ettervirkninger og senskader fra ulykken.

Håkon Brox er en av mange som krever strengere kontroll av utenlandske tunge kjøretøy på grenseovergangene. Foto: Stein Inge Stølen Håkon Brox er en av mange som krever strengere kontroll av utenlandske tunge kjøretøy på grenseovergangene. Foto: Stein Inge Stølen

Må få tilført mye ressurser

melder NRK  at bare 40 av om lag 1500 vogntog som krysser grensen over Svinesund hvert døgn blir stoppet og kontrollert.

Utekontrolleder i Statens vegvesen, Øyvind Grotterød, understreker at det må tilføres vesentlige ressurser for å øke kontrollkapasiteten.

– Dersom vi skulle kontrollert alle tunge kjøretøy som passerer på Svinesund, måtte vi ha undersøkt ett vogntog i minuttet hvert eneste minutt gjennom hele døgnet. Da sier det seg selv at vi må få tilført ganske mye ressurser for å klare å stanse alle, forteller han.

NLF-direktør Geir A. Mo tror det er mulig å effektivisere dagens kontroller betraktelig. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo tror det er mulig å effektivisere dagens kontroller betraktelig. Foto: Stein Inge Stølen

Ett sted må man begynne

NLF-direktør Geir A. Mo tror likevel at man må lytte til de som krever økte kontroller, og viser til en TØI-rapport som fremhever akkurat dette som et sentralt virkemiddel for å redusere antall ulykker med utenlandske godsbiler.

– Hvis en hadde åpnet et nytt løp og økt antall kontrollører på den eksisterende kontrollplassen, kunne man raskt og enkelt mangedoblet kapasiteten i forhold til i dag.

I dag er det kun ett kontrolløp på Svinesund. Det er god plass til utvidelse. Foto: Stein Inge Stølen I dag er det kun ett kontrolløp på Svinesund. Det er god plass til utvidelse. Foto: Stein Inge Stølen

Flere muligheter

Han foreslår også et annet og muligens mer effektivt tiltak.

– Man kan også sette inn kontrollører på parkeringsplassen utenfor tollkontoret, hvor lastebilene uansett må stoppe for å fortolle gods. Mens tollerne utfører sitt papirarbeid er det god anledning til å gjøre overflatiske kontroller av vogntog, som igjen kan flagges for videre inspeksjon i etterkant, sier Mo.

Her kan du se NRKs debatt om lavpristransport