– Øvelsen foregår fra klokka 10:30 til klokka 13:00 onsdag 23. oktober 2019. Den involverer totalt om lag 160 personer fra Brann- og redningsetaten, politiet, helsevesenet/ambulansetjenesten, samarbeidende aktører på Svinesund samt Tolletaten, forteller øvingsleder Christopher Olson i Tolletaten. 

Forsinkelser også i etterkant av øvelsen

Øvelsen vil skape utfordringer for trafikkavviklingen ved tollstasjonen på Svinesund.

– I første rekke gjelder dette for godstransportørene, men også øvrige reisende bør beregne at det tar lengre tid enn vanlig å passere tollstasjonen også i etterkant av øvelsen. Videre forsikrer Olson at den ordinære grensekontrollen fortsatt vil være ivaretatt.

Les også: Øker løyvegarantien til 90.000 kr fra 2020