– Det skjer mye positivt fra myndighetene om dagen, både når det kommer til økning i antall kontroller og innskjerping av regelverk for vinterdekk. Men likevel befinner vi oss i en hverdag hvor det nærmest ikke kan falle snø uten at trafikken stopper opp av vogntog og sjåfører som aldri burde ha kjørt på norske vinterveger, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Den brune fargen indikerer trafikk som står mer eller mindre stille. Både sørgående og nordgående løp på E6 ble rammet av stansen, som skjedde på en stikkveg like etter avkjørselen. Illustrasjon: Google Traffic Den brune fargen indikerer trafikk som står mer eller mindre stille. Både sørgående og nordgående løp på E6 ble rammet av stansen, som skjedde på en stikkveg like etter avkjørselen. Illustrasjon: Google Traffic

Stoppet E6 nord for Oslo i to timer

Mandag morgen var det stedvis utfordrende kjøreforhold på det sentrale østlandsområdet, noe mange lastebilsjåfører fikk merke. Lastebil.no var på plass på Berger utenfor Skedsmokorset da et bulgarsk vogntog ble stående fast i bakken opp fra motorvegavkjørselen. Til tross for å være utstyrt med godt egnede vinterdekk på drivhjulene fikk ikke sjåføren kjøretøyet av flekken.

Selv om lastebilen bare sperret det ene løpet i bakken, tårnet trafikken seg fort opp i bakkant og ikke lenge etter sto hele Bergerkrysset stille. Dette forplantet seg videre ut på E6, siden mange av de som kjører både sydfra og nordfra skal av på akkurat dette krysset i rushtiden. Ikke lenge etter sto det kilometervis med stillestående kø i begge retninger på motorvegen.

Her står trafikken bom stille på E6 nordgående på grunn av den bulgarske lastebilen. Foto: Stein Inge Stølen Her står trafikken bom stille på E6 nordgående på grunn av den bulgarske lastebilen. Foto: Stein Inge Stølen

Fikk hjelp fra norske kollegaer

Den utenlandske lastebilsjåføren hadde store problemer med å legge på kjetting på en skikkelig måte, i tillegg til at kjettingen var i tynneste laget for oppgaven. Etter hvert fikk han hjelp fra kollegaer i norske transportselskaper som ble stående i kø bak det bulgarske vogntoget. De supplerte med kraftige piggkjettinger og bisto med pålegging.

Til slutt kom også en traktor til unnsetning for å hjelpe kjøretøyet opp den siste kneika. Da lastebilen endelig kom løs, hadde episoden tatt over to timer, altså fra klokka 7 til klokka 9. Det tok lang tid før trafikken igjen gikk som normalt på E6.

Til slutt fikk sjåføren hjelp av en lokal entreprenør som dro lastebilen opp den siste kneika med traktor. Foto: Stein Inge Stølen Til slutt fikk sjåføren hjelp av en lokal entreprenør som dro lastebilen opp den siste kneika med traktor. Foto: Stein Inge Stølen

12 000 kjøretøy på E6 mellom 07 og 09

Men hvilke ringvirkninger fikk dette egentlig for de andre trafikantene? Ifølge Vegdirektoratet passerer det rundt 7 500 kjøretøy på E6 sørgående inn mot Oslo mellom klokka 7 og 9. I tillegg registreres det i gjennomsnitt 4 500 kjøretøy på E6 nordgående ut av Oslo i samme tidsrom. Totalt utgjør dette 12 000 personbiler, varebiler, busser og lastebiler som enten direkte eller indirekte ble rammet av forsinkelsene mandag. Det er også verdt å huske på at forsinkelsene også fortsatte i lang tid etter at lastebilen faktisk var hjulpet løs, noe som gjør dette til et forsiktig estimat.

Den bulgarske lastebilen var slett ikke alene om å stå fast denne morgenen. Foto: Stein Inge Stølen Den bulgarske lastebilen var slett ikke alene om å stå fast denne morgenen. Foto: Stein Inge Stølen

Kan ha kostet samfunnet 2,5 millioner kroner

TØI-forsker Askill Harkjerr Halse har undersøkt verdien av reisetid med forskjellige trafikkformer og i forskjellige regioner. Han kan derfor sette et konkret tall på hendelsen som rammet trafikkbildet nord for Oslo. 

– Vi vet ikke hvor lenge hver enkelt bilist måtte stå i kø, eller hvilke muligheter de hadde til å unngå køen. Men hvis vi antar at 12 000 biler i gjennomsnitt ble en halv time forsinket blir kostnaden omtrent 2,5 millioner kroner, forteller han til Lastebil.no.

Halse oppgir at kalkylen bygger på at en uventet økning i reisetiden koster ca. 6 kroner per minutt per reisende. Her er det også tatt hensyn til at det kan være flere i bilen, og kostnaden inkluderer både tapt arbeidstid og tapt fritid.

TØI-forsker Askill Harkjerr Halse tror en forsinkelse i størrelsesordenen vi så mandag morgen kan koste samfunnet flere millioner kroner. Foto: TØI / Stein Inge Stølen TØI-forsker Askill Harkjerr Halse tror en forsinkelse i størrelsesordenen vi så mandag morgen kan koste samfunnet flere millioner kroner. Foto: TØI / Stein Inge Stølen

Oppfordrer myndighetene til å tenke helhetlig

Summen overrasker ikke NLF-direktøren, som oppfordrer myndighetene til å se helhetlig på kostnader knyttet til kontroll og sanksjonering av trafikkfarlige vogntog.

–  Når man ser hvilke ringvirkninger det får for trafikkbildet, for ikke å snakke om stressfaktoren som pålegges øvrige bilister, er det grunn til å delegere langt større midler til kontrolløyemed. Forskjellen mellom en godt skodd lastebil med en kompetent sjåfør bak rattet og et toakslet vogntog fra Øst-Europa som ser snø for første gang kan være helt avgjørende, avslutter Mo.

Les også: Derfor er toakslede trekkvogner dårlig nytt på vinterføre