Norge er helt i verdenstoppen når det kommer til likestilling. Men innenfor yrkesvalg er det fortsatt store forskjeller, noe som blir svært åpenbart når en leser offentlig statistikk fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. Fortsatt snakkes det om definerte kvinne- og mannsyrker. Eksempler på kvinneyrker er gjerne sykepleier, førskolelærer, hjemmehjelp og sosionom, med rundt 90 prosent kvinneandel eller mer. På den motsatte enden av skalaen finner man de typiske mannsyrkene rørlegger, tømrer og lastebilsjåfør, med mindre enn to prosents kvinneandel.

Betyr det at kvinner automatisk passer bedre til å utføre kvinneyrker, og menn er best til å utføre mannsyrker? Ikke nødvendigvis. Her er noen myter som enkelt blir avlivet når man ser på statistikk og fakta.

Julianne Brox (27) er en av mange som har erfart at jenter passer minst like godt til lastebilyrket som gutter. Foto: Kjell Olafsrud Julianne Brox (27) er en av mange som har erfart at jenter passer minst like godt til lastebilyrket som gutter. Foto: Kjell Olafsrud

Myte 1:

Lastebilyrket er best egnet for menn, fordi det er så mange tunge løft.

Konklusjon: Nei.

Først av alt: Hvis man ser nærmere på et typisk «kvinneyrke», som sykepleier eller førskolelærer, vil man fort innse at disse har langt flere tunge løft enn et typisk «mannsyrke». Så i utgangspunktet er det ingenting i vegen for at kvinner skal kunne håndtere en sjåførhverdag med tunge løft. Men realiteten er at en må gå mange år tilbake i tid før en snakker om tungt fysisk arbeid i hverdagen til en gjennomsnittlig lastebilsjåfør. I dag løser hydraulikk og servoassistanse de mest krevende oppgavene. 

Myte 2:

Menn er bedre til å kjøre bil enn kvinner, og da spesielt lastebil.

Konklusjon: Nei.

Ser man på tall fra forsikringsselskapenes skadestatistikk, forbruksdata fra flåtestyringsprogrammer og tilbakemeldinger fra bedriftseiere, kan det virke som om kvinnelige lastebilsjåfører ligger et hestehode foran sine mannlige kollegaer både når det kommer til trafikksikkerhet, forbruk og punktlighet. De forårsaker færre ulykker enn sine mannlige kollegaer, og de skadene som oppstår, er mindre alvorlige. Dette stemmer godt overens med skadestatistikk for trafikken forøvrig, som gir følgende bilde: Kvinnelige sjåfører kjører generelt penere enn menn. Derfor er de også svært attraktive som lastebilsjåfører. 

Myte 3:

Jenter velger bort lastebilyrket fordi de rett og slett ikke er interessert.

Konklusjon: Nei.

Ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet øker tallet på lærekandidater jevnt og trutt for hvert år som går. Men økningen er størst blant jentene. De siste fem årene har antallet kvinnelige lærekandidater økt med hele 30 prosent, mot 19 prosent blant guttene. Av totalt 5 012 lærlinger innen Service og samferdsel i 2018, var hele 1 582 jenter.

Les også:  Fryktet permittering i en alder av åtte år