I sammenheng med et tilsyn mot en kabotasjetransport utført av Dinotrans, hvor det ble fraktet varer for Norgips med Kuehne+Nagel som frakfører, har den latviske transportøren satt seg skikkelig på bakbeina når det kommer til norske lover og regler.

Her er fraktbrevet fra det aktuelle tilsynet, hvor Dinotrans fraktet gips for Norgips på vegne av Kuehne+Nagel AS. Legg merke til at Dinotrans ikke er nevnt med et ord på fraktbrevet - kun skiltnummer på trekkvogn og tralle (som Lastebil.no har sladdet). Foto: Arbeidstilsynet Her er fraktbrevet fra det aktuelle tilsynet, hvor Dinotrans fraktet gips for Norgips på vegne av Kuehne+Nagel AS. Legg merke til at Dinotrans ikke er nevnt med et ord på fraktbrevet - kun skiltnummer på trekkvogn og tralle (som Lastebil.no har sladdet). Foto: Arbeidstilsynet

Mener Arbeidstilsynet ikke har hjemmel

I stedet for å etterkomme kravene, har selskapet hyret inn et stort advokatfirma for å angripe selve lovgivningen i allmenngjøringen (minstelønnsreglene) for godstransport i Norge. I et brev fra henholdsvis advokatfirmaet Ellex Klavins og fra Dinotrans selv, hevdes det at midlertidige kabotasjeoppdrag ikke omfattes av EUs håndhevingsdirektiv, og at Arbeidstilsynet derfor ikke har hjemmel til å kreve noe som helst fra transportøren. Som advokat Maris Brizgo i Ellex Klavins selv skriver:

«(...) det finnes ingen lovlig tilgang under EEA-overenskomsten som gir norske myndigheter hjemmel til å kreve at Dinotrans betaler norsk minstelønn og diett under kabotasjeoppdrag i Norge».

Det er jo lov å prøve seg. Men dette mente Arbeidstilsynet ble en litt vel spenstig tolkning av lovverket. Foto: Arbeidstilsynet Det er jo lov å prøve seg. Men dette mente Arbeidstilsynet ble en litt vel spenstig tolkning av lovverket. Foto: Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet avviser klagen

Dette er heller ikke første gang at Dinotrans har forsøkt å lure seg unna å betale norsk minstelønn til sine sjåfører ved kabotasjekjøring. I en tilsvarende sak fra 2016 benyttet de samme argumentasjon, som da ble blankt avvist av Direktoratet for Arbeidstilsynet. Ikke overraskende er det også konklusjonen denne gangen.

De finner ingen grunn til at EU-forordninger eller tidligere rettsavgjørelser i EU-domstoler knyttet til overgangsregler og spørsmål om arbeidstillatelse, som Dinotrans' advokater viser til, skal ha noen relevans for kabotasjekjøring i Norge. Arbeidstilsynet fremholder tvert imot at kabotasjetransport omfattes av utsendingsdirektivet og håndhevingsdirektivet, som i praksis betyr at Dinotrans enten må finne seg i kravene fra norske myndigheter, eller miste tilgangen til å utføre kabotasje i Norge.

Det foreligger per dags dato et stansvedtak og et varsel om tvangsmulkt i to separate saker mot Dinotrans hos Arbeidstilsynet.

Det er også verdt å nevne at Dinotrans gjennom egen dokumentasjon også har greid å vise hvordan sjåførene bor i bilene i månedsvis i strekk.

Se detaljene her!