Saken gjelder hvorvidt EU- domstolen tolker unntaket slik at transport av levende dyr fra gård direkte til slakter innenfor en radius på 100 kilometer var omfattet av unntaket i kjøre- og hviletidsforordningen (art. 13 1p). Ifølge ordlyden er det transport til eller fra et lokalt marked som er unntatt fra bestemmelsene. Norske myndigheter har argumentert for at transport av levende dyr direkte fra gård til slakter også falt innenfor unntaket.

Må forberede seg på rask endring

EU-domstolen har nå avgjort spørsmålet, og har kommet frem til at transport av levende dyr uten registrering av kjøre- og hviletid innenfor en radius av 100 km fra transportørs utgangspunkt, ikke er tillatt med mindre transportøren er innom et marked. 

Siden det i all hovedsak ikke eksisterer dyremarked i Norge, vil avgjørelsen innebære at norske dyretransportører nå må endre praksis slik at transport av levende dyr fra gård direkte til slakter, ikke lenger vil være unntatt fra kjøre- og hviletidsreglene. Som følge av ESAs pågående prosess mot Norge, må næringen forberede seg på at praksisendringen vil kunne komme raskt.

Samferdselsdepartementet vil komme tilbake med mer informasjon om de nærmere rammene for praksisendringen, herunder frister, når ESAs videre prosess blir kjent. Frem til da er det dagens praksis som gjelder.

Les EU-avgjørelsen i sin helhet her