– Det er spesielt ukehvilreglene som utgjør et konfliktpunkt nå i sluttfasen. I utgangspunktet har EU-parlamentet landet på at to ukers referanseperiode skal opprettholdes. Men EU-rådet har foreslått å øke denne til fire uker, forteller konstituert direktør i NLA, Jan-Terje Mentzoni.

Han er en av de mange representantene for europeiske transportorganisasjoner som har signert en felles uttalelse hvor det kreves en løsning på mobilitetspakken. 

– Til tross for uenigheter knyttet til enkelte temaer fremstår det sannsynlig at vi vil komme til en avtale i nærmere fremtid.

Representerer millioner av arbeidsplasser

Transportorganisasjonene som har signert uttalelsen er franske FNTR, Nordic Logistics Association (NLA) som representerer NLF, SÅ og DTL, tyske BGL og AMÖ, CESMAD Slovakia, CESMAD Bohemia, FinMobility, spanske ASTIC, nederlandske TLN, portugisiske ANTRAM, italienske Conftransporto og ANITA, samt irske IRHA. Totalt representerer disse 65 000 europeiske transportselskaper og mange millioner arbeidsplasser.

Her er de foreslåtte endringene

Detaljene i EUs mobilitetspakke slik den nå foreligger, er mange. Listen under er basert på tilgjengelig informasjon fra EU-parlamentet på nåværende tidspunkt.

Kjøre- og hviletid:

  • Ordinær ukehvil etter maksimalt to uker opprettholdes. Denne skal fortsatt tilbringes utenfor kjøretøyet.
  • Man ønsker regler for at sjåfører må returnere til hjemlandet minimum hver fjerde uke.

Kabotasje:

  • Kabotasje skal tillates kun tre dager av gangen, påfulgt av en «avkjølingsperiode» på 60 timer.
  • Man må utføre minimum én levering eller henting av varer per måned i landet der selskapet er registrert.

Utstasjonering:

Tredjelandskjøring skal underlegges utstasjoneringsreglene.

  • Med unntak av turer som starter og ender i opprinnelseslandet, skal sjåfører motta samme lønn og vilkår som landet de kjører i, gjeldende fra dag én.
  • Alle oppdrag som utføres i andre land enn kun til og fra bedriftens opphavsland, skal registreres i et felleseuropeisk register som kontrolletater i alle land har tilgang til.

Varebiler:

  • Varebiler mellom 2,4 tonn og 3,5 tonn skal utstyres fartsskriver og må følge kjøre- og hviletidsreglene ved internasjonal transport.

Teknologi:

  • Innførsel av smart-tachograf fremskyndes og skal etter forslaget være på plass innen 2024.

Les også:  Store endringer kommer - hvis EUs mobilitetspakke godkjennes