– Da vi inngikk kontrakten med Statens Vegvesen om sambandet i 2014, var det strenge miljøkrav, men teknologien var ikke moden nok for elektrisk drift på Norges største samband. Nå har teknologi og kompetanse utviklet seg, sier direktør Øyvind Lund i Bastø Fosen AS.

Vurderer konvertering av flere ferjer

Helt utslippsfri blir imidlertid ikke ferja med det aller første. Men operatøren håper at dette vil komme på plass på sikt. Fra 2021 vil man ifølge Bastø Fosen AS oppnå 64,5 prosent elektrifisering, noe man oppnår gjennom store batterier om bord og høyspentlading ved kai i Horten. Dersom det også blir mulighet for lading i Moss, vil ferja kunne gå på 100% strøm og oppnå enda større CO2-besparelser. Bastø Fosen AS vil i så fall også vurdere å konvertere to av de øvrige ferjene til helelektrisk drift.

Den nye ferja skal ha kapasitet på 200 personbiler og opp til 24 vogntog, og hurtiglades med høyspenning opptil 7200 kW. Illustrasjon: Bastø Fosen AS Den nye ferja skal ha kapasitet på 200 personbiler og opp til 24 vogntog, og hurtiglades med høyspenning opptil 7200 kW. Illustrasjon: Bastø Fosen AS

Tilsvarer å fjerne 3.400 personbiler

– Moss-Horten er Norges mest trafikkerte ferjesamband og staten gjennom Enova bidrar nå til at denne viktige strekningen får batteriferje. Bare dette ene prosjektet reduserer klimagassutslipp tilsvarende 3.400 personbiler, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

– Vi skal halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030. Norge ligger i front når det gjelder grønn skipsfart, og elektrifisering er en viktig del av regjeringens politikk.

Les også: Ny kostnadsindeks for lastebiltransport