– Det er dette målet vi har arbeidet mot hele tiden. Til høsten vil transportkjøpere over hele landet kunne gå inn på Fairtransport.no og raskt og enkelt finne Fair Transport-bedrifter i sitt område. En vil samtidig få tilgang på all relevant dokumentasjon som bekrefter at transportøren er kvalitetsbevisst og tar ansvar, noe stadig flere seriøse transportkjøpere etterspør, forteller direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Geir A. Mo.

Åpner for full registrering i slutten av april

Gjennom vinteren har en rekke utvalgte pilotbedrifter gjennomført en testperiode hvor de har fått tilgang til registreringsverktøyet på portalen Fairtransport.no. Tilbakemeldingene de har gitt er registrert og fulgt opp, slik at løsningen blir så strømlinjeformet og målrettet som overhodet mulig før endelig lansering.

– Vi sikter oss inn på å kunne åpne for registrering av øvrige NLF-bedrifter i slutten av april, opplyser markedsdirektør Kjell Olafsrud. Han har hatt det overordnede ansvaret for utformingen av Fair Transport-merkevaren i Norge og gleder seg stort til å se det ferdige resultatet.

Fair Transport-merkevaren vil bli et viktig verktøy for seriøse transportører, og for ansvarsbevisste transportkjøpere. Foto: Jan Harry Svendsen Fair Transport-merkevaren vil bli et viktig verktøy for seriøse transportører, og for ansvarsbevisste transportkjøpere. Foto: Jan Harry Svendsen

Ledes gjennom registreringsprosessen

Besøkende på portalen vil bli gitt to forskjellige valg - enten å klikke seg videre som transportkjøper, eller som transportselger. Kjøperne blir ledet videre til en kartoversikt over Fair Transport-bedrifter, samt et søkeverktøy med mulighet for å finne egnede transportører etter flere definerte bransjer og kriterier. 

Transportselgerne ledes gjennom en trinnvis registreringsprosess hvor man fyller inn bedriftsinformasjon og laster opp relevant dokumentasjon ved hvert enkelt punkt. Når man er ferdig, revideres søknaden og dokumentasjonen.

– Hvis alt er i orden, vil man få innvilget status som Fair Transport-bedrift. Hvis noe mangler, vil rådgiverne ta kontakt og bistå videre i godkjenningsprosessen, forteller Olafsrud.

Kan bli en øyeåpner for mange

Han forstår at mange vil oppfatte noen av kravene som strenge, men tydeliggjør at dette er nødvendig for å kunne dokumentere kvaliteten i bedriftene.

– Fairtransport.no skal være mer enn en «datingtjeneste» for transportkjøpere og –selgere. Vi håper det også blir en øyeåpner for de bedriftene som i dag ikke har gode verktøy for å dokumentere kvalitetsarbeidet i virksomheten. På sikt vil dette bidra til å løfte kunnskapsnivået og hjelpe transportbedrifter opp på et helt nytt nivå, uavhengig av størrelse og bransje.

Fair Transport-arbeidet år for år

2017:

Fair Transport-merkevaren blir lansert i Norge. NLF drar ut på en omfattende turné for å vekke interessen for konseptet hos både medlemsbedrifter, transportkjøpere og myndigheter. Tilbakemeldingene er overveldende - dette ville både næringen og politikerne ha. 

2018:

Fase to iverksettes, hvor NLFs bedriftsrådgivere reiser landet rundt og gjennomfører kurs rundt innholdet og kravene som stilles i Fair Transport-programmet. Mange hundre sjåfører og bedriftseiere gjennomgår opplæring og klargjøres for sertifisering.

2019:

Nå innledes den siste fasen, hvor alle NLF-bedrifter får mulighet til å bruke registreringsverktøyet på portalen Fairtransport.no og sertifisere seg etter Fair Transport-standarden. Den samme portalen vil også bli benyttet av transportkjøpere på utkikk etter seriøse transportører.

Les også: Ny kostnadsindeks for lastebiltransport