– Yrkessjåfører med syn på ett øye som har kjørt bil i mange år, får nå anledning til å fortsette med dette. Vi ivaretar trafikksikkerheten samtidig som vi ikke tvinger de det gjelder ut av yrket som sjåfør. Det handler om arbeidsplassene til folk, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

200 sjåfører kunne ha mistet lappen

Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har nå avgjort at det fremdeles skal kunne gis unntak fra helsekravene for førerkort for lastebil og buss for personer med syn på ett øye. Det har i mange år blitt stilt krav om syn på begge øyne for å få førerkort til lastebil og buss. Det er likevel en del sjåfører som har fått unntak. Etter tidligere regler kunne det ikke bli gitt unntak lenger enn 30. september 2019.

– Med endringene som blir innført nå, vil det også utover 30. september 2019 være mulig å forlenge allerede godkjente unntak til sjåfører med syn på kun ett øye, sier Dale.

Fremdeles krav om medisinsk vurdering og praktisk kjørevurdering
For å ivareta sikkerheten skal det fortsatt være slik at de aktuelle førerkortinnehaverne skal gjennomgå individuell medisinsk faglig vurdering og gjennomføre praktisk kjøyre­vurdering før dispensasjonen kan bli forlenget.

Får ikke opphold i førerretten
En skal ikke få opphold i førerretten som følge av at det vil være praktisk vanskelig å få behandlet søknad om lengre dispensasjonen innen 30. september. Ved å ta kontakt med Statens vegvesen kan en få utstedt midlertidig løyve som en vil kunne kjøre på frem til behandlingen er gjennomført. Det kan være behov for ny helseattest.

Det blir også en overgangsordning som gjør at de som i løpet av 2019 har fått forlenget dispensasjonen kan få ytterligere forlenging uten ny helseattest og kjørevurdering.