Nylig kom endelig den etterlengtede avtalen om EUs mobilitetspakke på plass i Brussel. Dette vil innebære mange store endringer for transportnæringen over hele Europa, og kanskje mest av alt i høykostland som Norge, der det lenge har vært store forskjeller i prisnivå mellom norske transportører og lavprisaktører fra øst.

– Dagens praksis hvor det utstasjoneres østeuropeiske sjåfører og biler i Skandinavia for kjøring mellom for eksempel Norge og Sverige på vesentlig lavere lønninger, vil forhåpentligvis elimineres. Det er en stor seier som kan styrke konkurransevilkårene til de norske transportørene, forteller NLF-direktør Geir A. Mo.

Meld deg på Transportkonferansen her

NLF-direktør Geir A. Mo er fornøyd med at arbeidet med mobilitetspakken nå har kommet til slutten. Foto: NLF-arkivet NLF-direktør Geir A. Mo er fornøyd med at arbeidet med mobilitetspakken nå har kommet til slutten. Foto: NLF-arkivet

Kan bety kroken på døra for Bring Trucking

Han viser til det såkalte utstasjoneringsdirektivet, som i den nye mobilietspakken også skal gjelde for tredjelandskjøring, altså for kjøring mellom to andre land enn det landet transportbedriften er etablert i. Det betyr at sjåførene vil ha krav på samme lønnsnivå som i det landet de faktisk utfører transporten, og ikke etableringslandets lønnsnivå, slik som i dag.

Dette er i stor grad modellen som benyttes av blant annet Bring Trucking, som er etablert i Slovakia, men i all hovedsak utfører transport mellom de skandinaviske landene, på østeuropeiske lønninger.

Mye kan imidlertid skje mellom nå og den faktiske implementeringen av mobilitetspakken, som ifølge kilder i Brussel tidligst kan finne sted mot slutten av 2021.

Mer bærekraftig transport i fremtiden?

En av de som kjenner til denne prosessen best akkurat nå, er konstituert direktør i NLFs lobbyorgan i Brussel, Nordic Logistics Association (NLA), Jan-Terje Mentzoni. Under NLFs transportkonferanse vil han komme med absolutt siste nytt fra EU-hovedstaden, og gi deltakerne innsikt i den videre prosessen rundt mobilitetspakken.

Vilkår for markedsadgang, kontroll gjennom nye digitale verktøy, strengere sanksjoner ved overtredelser, og ikke minst et regelverk som legger opp til likere og mer rettferdige konkurransevilkår: Dette er temaene som vil danne grunnlaget for debatten om transport både i Norge og i Europa i året som kommer.

For å få aller siste nytt rundt disse hovedpunktene, og mye, mye mer, bør du delta på NLFs transportkonferanse 17.-18. januar.

For mer informasjon og påmelding, klikk her!