I EU-kommisjonens pressemelding etter dommen kommer det frem at enhver bedrift som har kjøpt lastebiler påvirket av det angivelige kartellet har rett til å kreve erstatning for tap som skyldes å ha betalt høyere pris på grunn av kartellvirksomheten, i tillegg til renter siden kjøpsdato. 

Mister muligheten for søksmål etter juli 2019

Søksmålet knyttet til lastebilprodusentenes kartellvirksomhet pågår fortsatt. Nå har det internasjonale advokatfirmaet Hausfeld iverksatt tredje runde med gruppesøksmål, som også innebefatter norske krav. Det er fortsatt mulig å delta i dette søksmålet, men da må man handle raskt.

Reglene er nemlig slik at man ikke kan foreta søksmål når det har gått mer enn tre år fra det første tidspunktet man kunne ha iverksatt juridiske reaksjoner. I denne saken vil treårsregelen slå inn 16. juli 2019. For at Hausfeld skal klare å behandle de individuelle kravene i tide, må man derfor levere all dokumentasjon til firmaet innen utgangen av mai.

For å delta i gruppesøksmålet må man innen 31. mai supplere følgende til Hausfeld:

  • Signert avtale om søksmål
  • Utfylt Excel-dokument med informasjon om bedriften
  • Eventuelle supplerende dokumenter

For avtaledokument og andre opplysninger, kontakt Hausfeld direkte på e-post nordictrucks@hausfeld.com.

Advokatbyrået kan også kontaktes per telefon på +44 (0)20 7665 5000.