NLFs transportkonferanse ble åpnet fredag av samferdselsminister Jon Georg Dale. Han har tilbakelagt en uke preget av en ny regjeringsplattform, og ikke minst en rekke ulykker knyttet til dårlig skodde utenlandske vogntog. Dette utløste reaksjoner fra Norges Lastebileier-Forbund (NLF), som onsdag oversendte et brev til Samferdselsdepartementet hvor det ble etterlyst både strakstiltak i form av bedre og mer hyppige kontroller, men også konkrete endringer i dagens krav til vinterdekk på tunge kjøretøy.

Den siste tiden har oppslagene om dårlig skodde utenlandske vogntog preget aviser over hele Norge. Faksimile: Framtid i Nord, Nordlys, Fremover Den siste tiden har oppslagene om dårlig skodde utenlandske vogntog preget aviser over hele Norge. Faksimile: Framtid i Nord, Nordlys, Fremover

– I dette tilfellet gikk det fort

I sin åpningstale på NLF-konferansen kunne han melde følgende:

– Denne uken fikk jeg et innspill fra NLF om ytterligere grep for å stramme inn regelverket. Ett av forslagene jeg fikk var å forby M+S-merkede dekk. I dag har jeg sendt brev til Vegdirektoratet og bedt dem vurdere det rettslige grunnlaget for dette.

Det tok dermed mindre enn 48 timer fra NLF sendte av sted brevet til Samferdselsdepartementet til man så en klar og tydelig utvikling i saken.

– Man klager ofte på lang saksbehandlingstid i enkelte saker. I dette tilfellet gikk det fort, og vi skal forsøke å bli enda bedre, sa Dale med et smil.

Les også: Samferdselsministeren «grillet» av Jan Erik Larssen