– Det ble gjennomført en meget vellykket samarbeidskontroll på Taraldrud kontrollstasjon denne uken, sier fagleder Thor Ringstad i Statens vegvesen.

Lastebil.no var til stede under kontrollen hvor hele 5367 lette og tunge kjøretøy ble registrert og kontrollert i skiltskanner (ANPR). Blant disse ble 88 tungbiler tatt inn til nærmere kontroll.

All trafikk, store som små, ble sluset inn på kontrollplassen på Taraldrud. Foto: Stein Inge Stølen All trafikk, store som små, ble sluset inn på kontrollplassen på Taraldrud. Foto: Stein Inge Stølen

Risikobasert utvelgelse

Ved å benytte seg av en risikobasert utvelgelsesprosess blir kontrollmyndighetene stadig flinkere til å sette inn ressursene mot de kjøretøyene og sjåførene hvor det er størst sannsynlighet for regelbrudd, mens de med rent mel i posen slippes videre.

En god målestokk for hvordan dette systemet fungerer i praksis, er å se på andelen brudd ved de kjøretøyene som sluses inn til utvidet kontroll. Blant de 88 tunge kjøretøyene som ble gjenstand for grundig inspeksjon på Taraldrud fikk hele 21 kjøreforbud. Det utgjør én av fire lastebiler. Deretter fikk 42 mangellapp og to ble anmeldt for dårlige bremser.

Et høyt antall lastebiler ble stoppet for utvidet kontroll. Mange av disse fikk kjøreforbud. Foto: Stein Inge Stølen Et høyt antall lastebiler ble stoppet for utvidet kontroll. Mange av disse fikk kjøreforbud. Foto: Stein Inge Stølen

31 A-krimsaker for videre oppfølging

I tillegg fikk vi se hvordan Arbeidstilsynet og A-krimsenteret jobber mot transportsektoren. Der foretar man undersøkelser mot utvalgte trafikantgrupper basert på mistanke, eller som ledd i et arbeid med informasjonsinnhenting for videre undersøkelser. Flere varebil- og lastebilsjåfører, både norske og utenlandske, ble intervjuet for å kartlegge arbeidsforhold.

Her ble det meldt om hele 31 saker for videre oppfølging.

Les også: NLFs «transportpoliti» i praksis