(Lenke til programmet nederst i saken!)

– Utenlandske vogntog har over dobbelt så høy risiko for å forårsake ulykker på norske veger enn det norske vogntog har, sier forskere. Folk på vegene har hjertet i halsen når de møter østeuropeiske trailere.

Slik åpnet Fredrik Solvang denne ukens Debatten. hvor NLF-direktør Geir A. Mo, samferdselsminister Jon Georg Dale, partileder i Rødt Bjørnar Moxnes, forbundsleder i NTF Lars Johnsen, direktør i Sjømat Norge Geir Ove Ystmark og kommunikasjonsdirektør i Posten Norge, Elisabeth Gjølme, deltok.

Partileder Bjørnar Moxnes i Rødt ønsker å forby kabotasje. Han lyttet nøye når NLF-direktør Geir A. Mo understreket viktigheten av å ansvarliggjøre transportkjøperne. Foto: Skjermdump, NRK.no Partileder Bjørnar Moxnes i Rødt ønsker å forby kabotasje. Han lyttet nøye når NLF-direktør Geir A. Mo understreket viktigheten av å ansvarliggjøre transportkjøperne. Foto: Skjermdump, NRK.no

Må ansvarliggjøres selv om frakten betales av mottaker

– Vi må ansvarliggjøre transportkjøperne. Det er en grunn til at disse lastebilene er her i Norge, fortalte NLF-direktøren. Han utfordret også sjømatnæringen på direkten og ba samferdselsministeren om å ansvarliggjøre dette leddet, uavhengig av om de betaler for frakten eller ikke.

– Dere må etterspørre dokumentert kvalitet, og myndighetene må sørge for at dere blir ansvarliggjort for den delen av transporten som foregår på norsk jord, selv om selve transporten er bestilt i et annet land. Det kan ikke være så vanskelig å få til.

– Trygg Trailer er i ferd med å bli en sovepute

Han viste til at norsk sjømatnæring utløser et behov for hele 300 000 vogntogtransporter årlig, noe som utgjør 1/3 av alle lastebiler som passerer Svinesund. Han berømmet Trygg Trailer-initiativet, som startet i sjømatnæringen og etter hvert ble plukket opp og videreført av Statens vegvesen, men understreket at dette kun gjelder enkle kjøretøytekniske forhold, og slett ikke tar høyde for det faktiske juridiske ansvaret som transportkjøpere har for å blant annet undersøke forhold knyttet til lønns- og arbeidvilkår og kompetanse.

– Trygg Trailer er nok etter min mening i ferd med å bli en sovepute. Norsk sjømatnæring er en fantastisk næring med fantastiske produkter, som markedsføres som bærekraftig på alle mulige måter. Men dere glemmer transporten. Dere glemmer å ta ansvar for den, uttalte Mo.

Klikk her for å se hele programmet på NRKs web-TV