Fylkesleder Erik Graarud i NLF Østfold er kanskje den som har arbeidet tettest på prosessen med etablering av tungbilfelt. Det var også han som fremmet forslaget for Statens vegvesen sammen med bussbransjen for godt over to år siden. Han er godt fornøyd med at prøveordningen nå er kommet på plass.

– Det har vært tidvis svært vanskelige trafikkforhold på strekningen. Lastebilene har vært nødt til å kjøre i venstre felt opp bakken mot Fredrikstadbrua mens bussene har kjørt forbi i sambruksfeltet på innsiden. Da blir det trangt, og det kan skape farlige situasjoner, sier Graarud.

Nå slipper lastebilene å kjøre side om side med bussene, og kan i stedet benytte samme felt. Foto: Stein Inge Stølen Nå slipper lastebilene å kjøre side om side med bussene, og kan i stedet benytte samme felt. Foto: Stein Inge Stølen

Skal vise hensyn til rutebussene

Ved å få lastebilene inn i samme felt som bussene, eliminerer man altså potensielt trafikkfarlige hendelser. Graarud forteller at NLF Østfold har hatt et svært godt samarbeid med bussbransjen.

– De hadde ingenting imot at lastebilene fikk dele feltet sammen med bussene. Vi har også sendt ut melding til våre medlemsbedrifter om at alle må vise hensyn og slippe frem de bussene som er i rute.

Fylkesleder Erik Graarud har arbeidet med denne problemstillingen i over to og et halvt år. Arkivfoto: Stein Inge Stølen Fylkesleder Erik Graarud har arbeidet med denne problemstillingen i over to og et halvt år. Arkivfoto: Stein Inge Stølen

Ville sette grensen ved 7,5 tonn

Men selv om fylkeslederen er fornøyd med at prøveordningen nå er i gang, har han samtidig en liten innvending.

– Løsningen er bra, men det er ikke helt i tråd med vårt forslag. Vi ville i utgangspunktet bare tillate kjøretøy tyngre enn 7,5 tonn, men Statens vegvesen har i stedet valgt å senke denne grensen til 3,5 tonn. Det mener vi ikke er hensiktsmessig.

Her skulle det ifølge en pressemelding fra Vegdirektoratet egentlig stått «Tungtrafikk». Men denne teksten har ikke blitt med da skiltene ble utformet. Foto: Stein Inge Stølen Her skulle det ifølge en pressemelding fra Vegdirektoratet egentlig stått «Tungtrafikk». Men denne teksten har ikke blitt med da skiltene ble utformet. Foto: Stein Inge Stølen

Men hva betyr egentlig skiltet?

Samtidig skaper også skiltet forvirring. For mens det i pressemeldingen tilknyttet høringen oppgis at skiltet som varsler om tungbilfeltet skal ha teksten «Tungtrafikk», har ikke denne teksten kommet på plass på skiltene som nå er plassert på strekningen. Derfor kan det lett oppstå forvirring rundt hvorvidt feltet er til bruk kun for kjøretøy med totalvekt under 3,5 tonn, eller over.

Avdelingsdirektør Elisabeth Beckmann i Statens vegvesen har i utgangspunktet ingen god forklaring på hvorfor teksten som ble lovet på skiltet ikke har kommet på plass.

– Det er Vegdirektoratet som avgjør hva som til slutt skal stå på skiltene. Her kan det være juridiske årsaker, uten at jeg kan si noe konkret akkurat nå.

Les også: Nå kan du legge igjen førerkortet hjemme