Transportnæringen står overfor tidenes største rekrutteringsutfordring. Derfor har NLF lagt inn mye ressurser den siste tiden for å tilrettelegge slik at stadig flere som ønsker seg inn i yrket, får anledning til å gjøre dette.

Det blir aldri kjedelig med Jan Erik Larssen på scenen, og latteren satt løst også i dette segmentet. Foto: Stein Inge Stølen Det blir aldri kjedelig med Jan Erik Larssen på scenen, og latteren satt løst også i dette segmentet. Foto: Stein Inge Stølen

Løftet frem kvinnelig lærling

– Gjennom tett samarbeid med opplæringskontorene og NAV løper det flere prosjekter som allerede har gitt gode resultater. Men fortsatt trenger vi flere sjåfører, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

På scenen under NLFs transportkonferanse fikk man stifte bekjentskap med Eline Haagensen, som er lærling i bedriften MBT Vigeland AS. Hun fortalte om utfordringene hun møtte da hun bestemte seg for å bli yrkessjåfør, og ikke minst mulighetene som åpnet seg når hun kom i kontakt med de rette personene.

Se hele sesjonen i opptak her:

Les også: Rekordoppslutning rundt transportkonferansen