– I dag er stadig færre som kjører i ruspåvirket tilstand på norske veger. Det er resultatet av et årelangt holdningsskapende arbeid. Dessverre ser vi at bruken av håndholdte enheter øker. Hele 80 prosent i undersøkelsen oppgir at de tror ulovlig bruk av smarttelefoner under kjøring av lastebil er et problem på norske veger, og dette kan være vel så farlig som ruskjøring, sier Ivar Martinsen, konserndirektør for bedriftsmarked i If.

Dårlige mobilvaner truer ikke bare liv og helse i trafikken. Nå kan det også straffe seg økonomisk hvis det skulle vise seg at en skade eller ulykke har oppstått som følge av distraksjon knyttet til ulovlig smarttelefon-bruk.

– Når man bruker mobile enheter i trafikken øker risikoen for farlige situasjoner betraktelig, og dette er stadig oftere årsaken til ulykker. Hele 71 prosent oppgir også i undersøkelsen at de har sett andre bruke smarttelefon ulovlig under kjøring og med det skapt trafikkfarlige situasjoner. Dette ønsker vi å ta på alvor, forteller Martinsen.

If vil komme ulovlig bruk av mobile enheter under kjøring til livs. Konserndirektør for bedriftsmarked Ivar Martinsen varsler nå endringer i forsikringsvilkårene som gjenspeiler dette. Foto: If If vil komme ulovlig bruk av mobile enheter under kjøring til livs. Konserndirektør for bedriftsmarked Ivar Martinsen varsler nå endringer i forsikringsvilkårene som gjenspeiler dette. Foto: If

Spesielt viktig for yrkessjåfører

Når tunge kjøretøyer blir innblandet i en ulykke, kan skadene bli store og alvorlige. Derfor har også storbilsjåfører et spesielt ansvar i trafikken, mener han.

–  Å bruke mobile enheter mens man kjører kan sees på som like alvorlig som å kjøre med alkohol eller andre rusmidler i kroppen. Derfor er det viktig at det dyrkes frem en god sikkerhetskultur i bedriftene også når det kommer til dette.

På bakgrunn av økningen i ulovlig mobilbruk føyer If nå inn følgende punkt i forsikringsvilkårene:

«Under kjøring/bruk av motorvognen skal ikke mobiltelefon, nettbrett eller andre mobile enheter benyttes annet enn via handsfree-system for bruk i bil».

– Ved å endre vilkårene ønsker vi at forsikringstakerne skal bli mer bevisst hvordan de forholder seg til mobile enheter under kjøring, og at vi forhåpentligvis på denne måten oppnår en preventiv effekt, avslutter Martinsen.

Les også:  Ulovlig mobilbruk øker: Nå tar næringen grep