– Det trenger ikke være cowboytilstander. Det bør være mulig å ha et marked som belønner seriøse aktører, sier John-Erik Kjettorp mellom to korte telefonsamtaler. Bedriftseieren har sitt fulle hyre med å koordinere en liten flåte av varebiler som kjører på kryss og tvers i hele Sør-Norge, og innimellom også på kontinentet.

Frakter radioaktivt materiale

Nøkkelen til suksessen i bedriften TT Frakt AS er knyttet til tre bokstaver: ADR. I transportnæringen også kjent som «farlig gods». Hverdagen består av mye kjøring av radioaktivt materiale til og fra sykehus og forskningsinstitusjoner og oljeindustrien. Dette har også ført til et særskilt fokus på sikkerhetsrutiner både ved håndtering og frakt, men også på kjøre- og hviletid, selv om dette ikke er pålagt ved varebiltransport.

– Først av alt må sjåførene ha ADR Grunnkurs, samt klasse 7, som omfatter radioaktivt materiale. Det er et minstekrav. Vi følger arbeidsmiljøloven nøye og legger heller ikke opp til ruter som varer lenger enn en dagsøkt. Unntaket er kontinentkjøringen, der bruker vi alltid to mann per bil og sørger for hotellovernatting ved endestoppet.

Telefonen til John-Erik er sjelden i ro og hasteoppdragene renner stadig inn. Han er også en av de eneste i landet som kan mellomlagre radioaktivt avfall fra sykehus. Foto: Stein Inge Stølen Telefonen til John-Erik er sjelden i ro og hasteoppdragene renner stadig inn. Han er også en av de eneste i landet som kan mellomlagre radioaktivt avfall fra sykehus. Foto: Stein Inge Stølen

Lang erfaring med sikkerhetsarbeid

Vent litt. Kontinentkjøring? Fra Norge? Med varebil?

– Vi kjører jevnlig radioaktivt materiale til sykehus over hele Europa. Ungarn, Østerrike, Tsjekkia... De siste par-tre årene har det vært mange langturer. I tillegg kjører vi faste ruter med radioaktivt materiale til sykehus langs hele sørlandskysten hver onsdag.

Det er ikke tilfeldig at Kjettorps bedrift har funnet sin nisje i akkurat denne typen transport. Lenge var han involvert i selskapet Dangerous Goods Management AS, hvor han også var eier av Oslo-avdelingen frem til 2014.

– Der var problemstillingen ofte knyttet til frakt av radioaktivt avfall. Mye av dette går på små sendinger, gjerne måleinstrumenter til oljeindustrien og beholdere med isotoper som brukes på sykehus.

Erfaringene og sikkerhetsfokuset tok han med seg tilbake til TT Frakt AS, som han etablerte i 1995 og drev parallelt med engasjementet i DGM Oslo.

Bilparken i TT Frakt AS domineres av små og mellomstore varebiler, som brukes til spesialoppdrag over hele Sør-Norge. Foto: TT Frakt AS Bilparken i TT Frakt AS domineres av små og mellomstore varebiler, som brukes til spesialoppdrag over hele Sør-Norge. Foto: TT Frakt AS

Etterlyser løyveplikt med krav om garanti

Nå engasjerer Kjettorp seg sterkt i arbeidet med å heve kvalitetsnivået i varebilnæringen. Han har lenge sett med bekymring på utviklingen, som han mener har gått for langt.

– For å komme seg inn på markedet i dag, må du dumpe prisene. Det er ingen veg utenom. Men skal du kjøre natt og dag og ikke ta ut lønn, da er ikke det veldig sunt i lengden. Det er heller ikke bra for trafikksikkerheten, når slitne og overlastede varebiler kjører i 110 km/t på motorvegen med trøtte sjåfører.

Han håper at myndighetene adopterer regelendringene som er varslet i Danmark, hvor det fra sommeren av blant annet vil komme krav om løyve og kompetansebevis hos eiere og sjåfører av godsvarebiler over 2,4 tonn. Han trekker spesielt frem punktet om egenkapital (løyvegaranti) på minimum 13 500 DKK som et sentralt virkemiddel.

– Det er viktig å ha en form for løyvegaranti, slik at det etableres en terskel som fordrer en viss seriøsitet. Det må være noe å strebe etter. Hvis man må gå inn med en sum i forkant, luker man muligens ut «lykkefuglene» som bare er ute etter kortsiktig inntjening.

Bedriftslederen har vært engasjert i NLF Varebil helt fra starten. Han oppfordrer andre varebileiere til å bli medlem for å høyne standarden i næringen. Foto: Stein Inge Stølen Bedriftslederen har vært engasjert i NLF Varebil helt fra starten. Han oppfordrer andre varebileiere til å bli medlem for å høyne standarden i næringen. Foto: Stein Inge Stølen

Tror ikke etterspørselen vil minke

Samtidig ønsker han forslaget om tachograf i godsvarebiler som nå vurderes i den nye EU-vegpakken velkommen.

– Det vi ser med de polske varebilene, hvor mange kjører omtrent til de stuper, det smitter over til Norge. De setter en usunn standard som nyetablerte varebileiere og sjåfører i Norge blir tvunget til å konkurrere med.

Kjettorp tror ikke slike krav vil gå utover etterspørselen av varebiltjenester.

– Det er helt klart et stort behov for varebiltransport. Derfor har også mange av de store aktørene også en flåte av varebiler for å ta unna de oppdragene som det ikke gir mening å kjøre med de større bilene. Samtidig ser vi også at internetthandlingen har gitt en stor økning i etterspørselen av frakt av små kolli, noe jeg ikke tror vil endre seg i fremtiden.

Les også: Krever strakstiltak mot trafikkfarlige varebiler