– Vi ble svært fornøyd i fjor da andelen Euro VI-kjøretøy for første gang oversteg den magiske 50 prosent-grensen blant våre medlemsbedrifter. Nå viser årets undersøkelse at utskiftningstakten ikke bare fortsetter, men også øker, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Kilde: NLFs Euroklasseundersøkelse 2018 Kilde: NLFs Euroklasseundersøkelse 2018

Reduserer utslipp med 90 prosent

Fra 2016 til 2017 steg denne andelen fra 40 til 50 prosent. Mens fra 2017 til 2018 er økningen enda sterkere, fra 50 til 63 prosent.

Den revolusjonerende  Euro VI-motorteknologien senker utslipp av nitrogenoksider, NOX og avgasspartikler (PM) med over 90 prosent i forhold til tidligere generasjoner tunge kjøretøy. Renseteknologien på Euro VI-lastebiler er så god at de ikke bare fjerner så å si alt NOx-utslipp fra egen eksos; de bidrar også til å øke luftkvaliteten på dager med ekstra høy forurensing.

– Det er verdt å merke seg at denne teknologien først ble introdusert for fem år siden. Det sier noe om viljen til fornyelse blant norske transportbedrifter, sier Mo.

 

Nesten bare Euro VI-lastebiler i 2020

Da NLF la frem sin Euroklasseundersøkelse i 2017, beregnet man ut fra den foregående utskiftningstakten at Euro VI-andelen i 2018 ville ligge på 60 prosent. Da tallene fra årets undersøkelse var klare, fikk man derfor en positiv overraskelse.

– NLF-bedriftene toppet forventningene og kunne i fjor melde om en Euro VI-andel på hele 63 prosent. Det gjør at vi nå med stor sikkerhet kan anslå at 9 av 10 kjørte kilometer i 2020 vil bli utført med en Euro VI-lastebil.

Les mer om Euro VI-teknologi her