Enovas tilskuddsordning for energiledelse i transportbedrifter pågikk i perioden 2016 til 2018, og ble avviklet ved nyåret. Enova har nå gjort opp regnskapet og denne uken publiserte bransjenettstedet Tungt.no en gjennomgang av tildelinger i vegtransportnæringen. Der ble det tydelig at mesteparten av bevilgningene gikk til NLF-bedrifter: Hele 27,8 millioner kroner, nærmere 90 prosent av de totale tildelte midlene, ble bevilget til transportbedrifter med NLF-medlemskap. I gjennomsnitt utgjorde dette i overkant av 400 000 kroner per bedrift.

Fair Transport-bedriften Tamnes Transport er en av totalt 68 NLF-bedrifter som har fått tilskudd gjennom Enova-programmet. Foto: Stein Inge Stølen Fair Transport-bedriften Tamnes Transport er en av totalt 68 NLF-bedrifter som har fått tilskudd gjennom Enova-programmet. Foto: Stein Inge Stølen

– God gevinst på medlemsavgiften

Bedriftsrådgiver Jens Olaf Rud har stått sentralt i NLFs pådriverarbeid for å få medlemsbedriftene til å benytte seg av Enova-ordningene, og har i praksis fungert som en mellommann. Han er ikke overrasket over tallene.

– Det har vært en spennende og givende prosess å følge bedriftene gjennom søknadsprosessen, og ikke minst tildelingene. Mange har fått en skikkelig aha-opplevelse og lært nye måter å få ned energiforbruket på. Det handler om holdninger, rutiner og ikke minst kunnskap om defensiv kjørestil, sier Rud.

I praksis har Enova-ordningen gitt bedriftene økonomisk støtte for å senke energibruken. Man har rett og slett fått penger for å spare penger. Når dette budskapet først ble formidlet til NLF-bedriftene på en skikkelig måte, var det ikke rart at mange valgte å søke om tilskudd.

– Dette har vært en formidabel gavepakke, ikke bare til næringen, men for alle. Disse bedriftene har gjennomført et program hvor de har dokumentert betraktelige kutt i forbruk og utslipp. Det tjener hele samfunnet på, forklarer Rud.

Her er NLFs Fair Transport-fotsoldater. Prosjektleder Eivind Karikoski, bedriftsrådgiver Kjetil Meaas og bedriftsrådgiver Jens Olaf Rud. Foto: Stein Inge Stølen Her er NLFs Fair Transport-fotsoldater. Prosjektleder Eivind Karikoski, bedriftsrådgiver Kjetil Meaas og bedriftsrådgiver Jens Olaf Rud. Foto: Stein Inge Stølen

En viktig stolpe i Fair Transport

Selv om energiledelsesprogrammet nå formelt sett er avsluttet, er arbeidet med utslippskutt blant NLF-bedriftene så vidt bare begynt.

– Vi fungerer som rådgivere knyttet til bruk av alternative drivkilder og drivstoffer, noe som vil spille en stadig større rolle i tiden som kommer, sier Rud. Nå ser han frem til å følge opp arbeidet med bedriftene gjennom Fair Transport-programmet.

– Mange av bedriftene som har mottatt Enova-støtte er også engasjert i vår Fair Transport-satsing. Energieffektiv drift er også miljøvennlig drift, noe som er en av kjerneverdiene i Fair Transport-programmet.

Samtidig vil Rud også utfordre Enova til å se på suksessen som energiledelsesprogrammet har vært når de vurderer nye tilskuddsordninger.

– Dette har fungert veldig bra. Nå får vi også stadig bedre teknologi og muligheter til å dokumentere miljøarbeidet på detaljnivå. Vi tror og håper at dette vil avstedkomme enda bedre tilskuddsordninger for transportnæringen i fremtiden, avslutter bedriftsrådgiveren.

Les også: 8 av de 10 mest lønnsomme bedriftene i 2017 var NLF-medlemmer