I dag har 200 buss- og lastebilsjåfører dispensasjon til å kjøre selv om de bare ser på ett øye. En endring i regelverket truet lenge med å frata disse dispensasjonen fra 01.10.2019. Mange av de som ville bli rammet har vært aktive yrkessjåfører i lang tid uten at tilstanden har endret seg.

NLF sendte brev til samferdselsministeren

Dette var også bakgrunnen for at NLF i august 2018 sendte et brev til samferdselsministeren hvor han ble bedt om å ta et snarlig initiativ for å sikre at dispensasjonene videreføres, og at framtidige dispensasjonssøknader behandle med medisinsk vurdering på vanlig måte.

Brevet kan leses i sin helhet her

Jon Georg Dale vil videreføre dispensasjonen for de som har dette i dag. Her sammen med NLF-direktør Geir A. Mo. Foto: Stein Inge Stølen Jon Georg Dale vil videreføre dispensasjonen for de som har dette i dag. Her sammen med NLF-direktør Geir A. Mo. Foto: Stein Inge Stølen

Denne uken kom svaret:

– Yrkessjåfører med syn på ett øye som har kjørt bil i mange år skal fremdeles ha tillatelse til dette. Vi skal ivareta tryggheten i trafikken samtidig som vi ikke tvinger de det gjelder ut av yrket som sjåfør. Det handler om arbeidsplassene til folk, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (frp) til VG.

Det skal fortsatt være slik at sjåførene som har denne dispensasjonen skal gjennomgå en individuell medisinskfaglig vurdering, og som hovedregel skal gjennomføre kjørevurdering for at dispensasjonen kan bli forlenget, opplyser Samferdselsdepartementet - helt i tråd med NLFs forslag.

Helsedirektoratet skal sammen med Vegdirektoratet utarbeide og gjennomføre høring av forslag om endringer. Det blir lagt opp til at endringer skal kunne være på plass i god tid før 30. september 2019.

Takker yrkessjåfør Johnny Lie

– Dette var svært gledelige nyheter. Det finnes jo ingen god medisinsk begrunnelse for at disse 200 yrkessjåførene som i dag har dispensasjon ikke skal få det videre. Hvis tilstanden rent fysisk er uendret, og en lege fortsatt mener at sjåføren er skikket til å utføre sitt yrke, bør det være en selvfølge at disse får beholde førerretten, forteller NLF-direktøren.

Han retter også en stor takk til yrkesssjåfør Johnny Lie og hans kone Anita Egelandsdal som har frontet saken på vegne av kollegaene i samme situasjon.

Les også: Endrer farlig påkjøringsrampe etter krav fra NLF