Støtteordningen som ble offentliggjort denne uken er en del av satsingen Nullutslippsfondet. Dette fondet skal kutte klimagassutslipp i næringstransporten gjennom en effektiv utrulling av nullutslippsløsninger.

Enova ønsker å sette fart på elektrifiseringen av varebilmarkedet og åpner derfor pengesekken for alvor. Støttetilbudet har standardsatser basert på bilens motorytelse. Disse er:

Motorytelse (hk) Maks effekt per halvtime (kW) Støtte
< 80 hk < 60 kW 15 000 kr
80–120 hk 60–90 kW 25 000 kr
> 120 hk > 90 kW 50 000 kr

Lønner seg å handle raskt

I tillegg kan du få 5 000 kroner i støtte til lader til bilen. Denne søker du om først når bilen er registrert i kjøretøyregisteret.

Det lønner seg å handler raskt, for Enova kommer til å trappe ned støttesatsene over tid. Dette vil bli varslet tre måneder i forkant på www.enova.no/elvarebil/.

Det er ingen øvre grense for hvor mange elvarebiler du kan få støtte for. Hvis du for eksempel bestiller 10 varebiler med 120 hk motorytelse eller mer, vil du ha mulighet til å få en halv million kroner i støtte. Søknaden er automatisert slik at du kan få umiddelbart svar. Pengene blir vanligvis utbetalt to uker etter at kjøretøyet er registrert.

Forutsetninger for å få støtte

De fullstendige kriteriene for støtteprogrammet kan du lese på www.enova.no/elvarebil. Noen sentrale punkter er:

  • Du må søke Enova om støtte før du bestiller bilen.
  • Alle virksomheter som er registrert i norsk foretaksregister og som ikke er i økonomiske vanskeligheter kan søke.
  • Det er den virksomheten som skal stå oppført som eier av kjøretøyet i kjøretøyregisteret som må søke. Bilforhandlere kan imidlertid søke på vegne av sine kunder.
  • Skal du lease bil, kan du ikke søke Enova om støtte (men leasingselskapet kan naturligvis gjøre det for sine biler).
  • Støttetilbudet gjelder kun ved førstegangsregistrering av bilen (altså ikke bruktkjøp eller import).
  • For å få utbetalt støtten må kjøretøyet være registrert i kjøretøyregisteret senest 6 måneder etter at dere fikk innvilget støtten. Vi anbefaler derfor å bestille bilen så raskt som mulig etter at søknaden er godkjent.
  • For å hindre uønsket videresalg/eksport, stiller vi krav om at bilen må være registrert i Norge i minst tre år etter førstegangsregistrering.

Krav til støtte av lader

· For å få støtte til lader må du ha kjøpt og fått levert en elvarebil med Enova-støtte.

· Elvarebilen kan maks ha vært registrert i tre måneder når det søkes om støtte til lader.

· Du dokumenterer kjøpet av lader med å sende inn kopi av faktura.

· Du kan kjøpe laderen før du søker om støtte til den, men fakturaen kan ikke være eldre enn 12 måneder og må være datert etter 27. august 2019.