Fra 1. januar 2019 trådte nye ADR-bestemmelser i kraft, som blant annet innebærer at det kommer en ny ADR-bok. Ved hver ny utgave av boken skjer det større eller mindre endringer. Alle endringene er ikke like relevante for transporten ute på vegen, Men i år er det en vesentlig endring som omhandler modulvogntog.

Gjelder ikke sprengstoff og farlig gods i tank

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har nå underskrevet en multilateral avtale som innebærer at det nå er tillatt å frakte farlig stykkgods i klassene 2 til 9 i modulvogntog i Norge. Transport i klasse 1 (sprengstoff) er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å frakte farlig gods i tank i modulvogntog.

Andre land som har underskrevet avtalen er Sverige, Finland, Danmark og Spania.

Les regelverket i sin helhet her