Ekspressfortolling går kort fortalt ut på at all aktuell informasjon om varer og kjøretøy skal sendes inn og behandles av Tolletaten før grensepassering.

Når informasjonen er elektronisk behandlet og funnet i orden, passerer lastebilen grensen via et trafikklys-system. Det betyr at:

  • Du slipper kø
  • Fristillingen av varene skjer elektronisk og umiddelbart

På sikt vil ekspressfortolling også bli tilgjengelig ved Svinesund. Foto: Tolletaten På sikt vil ekspressfortolling også bli tilgjengelig ved Svinesund. Foto: Tolletaten

NLF-bedrifter i prøveprosjekt

Flere av NLFs medlemsbedrifter har allerede vært med som «forsøkskaniner» i et prøveprosjekt på Ørje som nå har pågått en god stund.

Tollvesenet har lagt mye prestisje og penger ned i dette prosjektet. Det vil etter hvert bli utvidet til andre tollstasjoner, hvorav Svinesund blir særdeles viktig. Det skal også på sikt omfatte eksportforsendelser fra Norge og inn i Sverige/EU.

De som ønsker mer informasjon om mulighetene ved ekspressfortolling, kan delta på Tollvesenets informasjonsmøte tirsdag 4. juni.

Arrangementet er gratis, men krever forhåndspåmelding.

Meld deg på i dag - trykk her!