Ifølge Arbeidsmiljøloven skal alle utenlandske transportører som kjører kabotasje i Norge sørge for at sjåførene har arbeidsavtaler, oversikt over arbeidstiden og lønnsslipper tilgjengelig i lastebilen for kontroll. Dokumentasjonen skal foreligge på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det holder altså ikke lenger å ettersende dokumentasjonen fra virksomheten i ettertid. Og det er bra, for erfaringer Arbeidstilsynet har gjort seg i løpet av snart fem år med allmenngjøring i godstransporten, viser at ettersendt dokumentasjon ofte fremstår som manipulert.

Varsel om tvangsmulkt mot Dinotrans

Den første transportøren som får merke dette, er latviske Dinotrans. De har nå mottatt et pålegg fra Arbeidstilsynet hvor man ber om en beskrivelse av hvordan virksomheten sikrer at den påkrevde dokumentasjonen (arbeidsavtale, timeliste og lønnsslipp) vil være tilgjengelig i lastebilene fra nå av. 

Det første vedtaksvarselet gikk ubesvart, og Arbeidstilsynet har nå varslet tvangsmulkt mot Dinotrans hvis de ikke mottar nødvendig dokumentasjon innen utgangen av september.

I denne redegjørelsen for kjøretøyets kabotasjebevegelser viser Dinotrans også hvordan sjåførene må jobbe i flere måneder i strekk uten opphold utenfor kjøretøyet. Foto: Skjermdump fra tilsynsdokumenter anskaffet gjennom offentlig innsynsbegjæring. Uthevelser av Lastebil.no. I denne redegjørelsen for kjøretøyets kabotasjebevegelser viser Dinotrans også hvordan sjåførene må jobbe i flere måneder i strekk uten opphold utenfor kjøretøyet. Foto: Skjermdump fra tilsynsdokumenter anskaffet gjennom offentlig innsynsbegjæring. Uthevelser av Lastebil.no.

Innrømmer brudd på ukehvilreglene

Dette tilsynet er slett ikke det eneste hvor Dinotrans har fått en smekk på lanken. Det er varslet tvangsmulkt i et annet tilfelle, og i et tredje tilsyn er det allerede fattet vedtak om både tvangsmulkt og full kabotasjestans knyttet til et aktuelt kjøretøy. I ett av disse tilsynene har selskapet ettersendt dokumentasjon hvor det blant annet er redegjort for den aktuelle sjåførens bevegelser i Norge i tilsynsperioden. Dette gir et interessant innblikk i hvordan utenlandske selskaper opererer på kabotasjemarkedet. I tillegg ser man at bedriften indirekte innrømmer at sjåføren tvinges til å bo i bilen i flere måneder i strekk.

I en arbeidsperiode fra 11. januar til 27. mars, altså i 11 uker i strekk, forklarer firmaet at sjåføren tok totalt tre ukehviler. Minst en av disse må ha vært regulær 45-timers ukehvil, og ifølge Dinotrans ble ukehvilene avholdt utenfor laste- og losseområdene til de aktuelle kundene.

Ifølge kjøre- og hviletidsreglene skal den regulære ukehvilen avholdes utenfor kjøretøyet. Kanskje dette er mat for Statens vegvesen?

Les også: Mange ignorerer skilting i vegarbeidsoner