Minstelønn for godsbilsjåfører har vært gjeldende i Norge siden 2015. Formålet med minstelønnsordningen er, som det står i Allmenngjøringsloven:

«(…) å sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har, og å hindre konkurransevridning til ulempe for det norske arbeidsmarkedet».

Enstemmig vedtatt 31. mai

Forskriftens krav til minstelønn og diett gjelder for arbeidstakere som utfører godstransport på vei med kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn, og for kabotasjekjøring (§ 2).

Den lønnsmessige bunnplanken er koblet til minstelønnssatsen tariffpartene i godsoverenskomsten blir enige om i de årlige tariffoppgjørene. I 2019 gikk minste timelønnssats opp med kr. 4,50 per time – og derved følger den allmenngjorte lønnen med.

Det er et Tariffnemnda som til syvende sist fastsetter lønnsøkningen, hvor NLF er representert av Einar Løndal, leder av tariffutvalget. Tariffnemndas vedtak 31.mai var enstemmig.

Samme diettgrunnlag som før

«(...) ved transportoppdrag med planlagt overnatting, skal diett utbetales i henhold til det norske myndigheter til enhver tid godkjenner som skattefri diett. Det utbetales 1/3 diettsats per påbegynt 8. time (§ 5 i forskriften).» Her er det ingen endring fra foregående versjon av forskriften.

Slik har minstelønnen utviklet seg

Fra 01.07.2015 til 01.07.2017: 158,32 kr per time

Fra 01.07.2017 til 01.12.2018: 167,65 kr per time

Fra 01.12.2018 til 01.07.2019: 171,45 kr per time

Fra 01.07.2019: 175,95 kr per time

Les også: Snart duket for utvidet ekspressfortolling