– Et nytt og parallelt løp i Oslofjordtunnelen vil av praktiske årsaker måtte bygges like bratt som det eksisterende, det vil si med en stigning på 7 prosent over lange strekninger i begge retninger. Dette gir høy risiko for overoppheting av motorer, drivverk og bremser, og dermed for branner og havarier. EU-direktivet tillater på grunn av brannfare ikke brattere stigninger enn 5 prosent, og rekken av branner og branntilløp i eksisterende tunnel bekrefter at 7 prosent er uforsvarlig. Tunnelplanen må derfor skrotes til fordel for bro, som gir langt bedre sikkerhet, forutsigbarhet og samfunnsmessig nytteverdi, uttaler Jim Klungnes, forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet.

Forbundsleder i YTF, Jim Klungnes, vil hindre utbygging av nytt tunnelløp under Oslofjorden. Foto: Yrkestrafikkforbundet Forbundsleder i YTF, Jim Klungnes, vil hindre utbygging av nytt tunnelløp under Oslofjorden. Foto: Yrkestrafikkforbundet

Bred motstand

Stortingsflertallets vedtak om å bygge et nytt løp i Oslofjordtunnelen ble klaget inn for ESA i november 2017. I tillegg til Organisasjonen Bedre Veier (OBV), Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og KNA tiltrer nå Yrkestrafikkforbundet klagen. Også Trygg Trafikk støtter kravet om bro på bakgrunn av trafikksikkerhetsvurderinger, men ønsker ikke å delta i en kampanje knyttet til dette da infrastrukturtraseer er i grenselandet for Trygg Trafikks kompetanseområde, og noe organisasjonen normalt ikke uttaler seg om.

– Gjentar et tidligere feilgrep

Saken er fortsatt under behandling i Brussel, og det er uklart når en avgjørelse kan ventes.

– Men selv om Samferdselsdepartementet mot formodning skulle få medhold i Brussel, så må norske politikere ta ansvar og gjøre en ny vurdering. Den vedtatte løsningen er å gjenta og fordoble et tidligere feilgrep. Oslofjordtunnelen har vist seg utrygg og uforutsigbar, med mange branner, og har vært stengt annenhver dag i gjennomsnitt. Særlig har tungtrafikken vært rammet, noe som har påført våre medlemmer betydelige ekstra belastninger, sier Jim Klungnes.

NLF-direktør Geir A. Mo mener Oslofjordtunnelen bør stenges for evig og alltid til fordel for en sikker bro. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo mener Oslofjordtunnelen bør stenges for evig og alltid til fordel for en sikker bro. Foto: Stein Inge Stølen

Gjelder alle undersjøiske fjordkrysninger

– Det er svært positivt at YTF nå slutter seg til vårt standpunkt. Storsamfunnet må ta seg råd til å tenke litt lenger enn kortsiktig fokus på byggekostnad, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Han understreker samtidig at katastrofepotensialet gjelder samtlige undersjøiske tunneler, og ikke bare ved Oslofjordtunnelen. Akkurat nå pågår også en het debatt rundt fjordkrysningsalternativer ved E39. Samtidig er Oslofjordtunnelen spesiell ved at den har hele 7 prosents stigning og er en av de  lengste av sitt slag i landet.

– Absolutt alt tyder på at bro er mye bedre enn ny tunnel – også over Oslofjorden. Den nåværende tunnelen bør stenges for evig og alltid til fordel for en sikker bro, avslutter Mo.

Les også:  Nytt løp i Oslofjordtunnelen kan stoppes av ESA