Det som nå trygt kan kalles Vlantana Norge-skandalen har tatt nok en overraskende vending.

I en pressemelding signert styreleder Vladas Stoncius Junior kunngjøres det at advokat Sandra Latotinaite nå er opptatt som styremedlem i Vlantana Norge.

Latotinaite bekrefter det oppsiktsvekkende valget på en e-post til Lastebil.no.

– Det er riktig at jeg har sagt meg villig til å bistå Vlantana Norge AS i alle pågående saker. Jeg har samtidig sagt meg villig til å tre inn i styret innebærende at jeg fra nå av vil delta i alle beslutningsprosesser som vedrører såvel selskapet som sådan og dets ansatte.

Skal sørge for at Vlantana Norge AS tilbakebetaler sjåførene

Hun oppgir videre at hun skal bistå selskapet i en prosess hvor sjåførene skal få erstatning utenfor rettssystemet.

– Vlantana Norge AS har bedt om aktiv bistand til å innføre og opprettholde ryddighet i alle forhold, samt være med på å iverksette en erstatningsprosess for lidt skade. For meg personlig fremstår det som moralsk riktig å bidra for å berge arbeidsplasser samt sørge for at påført skade blir erstattet. Alle fortjener en ny sjanse. Vlantana Norge AS er ikke noe unntak.

– Skjønner du at dette kan fremstå som et grep Vlantana Norge nå tar for å hindre eventuelle nye søksmål med deg som representant for sjåførene? Nå er du jo de facto inhabil.

– Jeg ser på det som svært positivt at selskapet nå er villig til å erstatte skade som er gjort uten nye søksmål. Jeg vil fra min side påse at Vlantana Norge holder sitt ord, avslutter Latotinaite.

Les også: Statens vegvesen har anmeldt Vlantana Norge