– Dette er veldig spennende. Vi har snakket med flere transportkjøpere og presentert Fair Transport-konseptet, som viser stor interesse. Vi ser at merkevaren allerede er i ferd med å spre seg blant kundene, sier daglig leder Per Esben Kristiansen i Kristiansen Kran & Transport AS.

Mossebedriften har 16 ansatte og 13 biler, hvorav alle bortsett fra én er kranbiler. De er også blant et tjuetalls utvalgte pilotbedrifter som nå gjennomgår NLFs nye webløsning for å finne eventuelle forbedringspunkter før domenet Fairtransport.no åpnes for registrering for alle NLF-bedrifter senere denne våren. 

Her er det ingen tvil - NLF-bedriften Kristiansen Kran & Transport AS satser på kvalitet. Foto: Stein Inge Stølen Her er det ingen tvil - NLF-bedriften Kristiansen Kran & Transport AS satser på kvalitet. Foto: Stein Inge Stølen

Fra tankbil til kranbil

Det er slett ikke tilfeldig at Kristiansen Kran & Transport nå velger å sertifisere seg etter Fair Transport-standarden.

– På mange måter er dette et program som nærmest er skreddersydd for oss. Vi har hatt med oss en systematisk tilnærming til HMS-arbeidet siden tidlig på åttitallet, da jeg deltok på et av de aller første ADR-kursene som ble arrangert her i landet.

Etter å ha kjørt tankbil i en tiårsperiode valgte bedriftseieren å skifte beite og etablere firmaet Kristiansen Kran & Transport i 1994.

– Det ble mer og mer viktig å tilbringe tid med familien. Da måtte jeg legge om driften, og valgte derfor å bytte bransje. Men HMS-tankegangen ble med videre. Heldigvis er sikkerhetsarbeidet i kranbilbransjen også veldig bra. Det må det jo være, når en ofte opererer på byggeplasser med mange risikomomenter, sier Kristiansen.

Kristiansen skiftet beite fra tankbilkjøring til kranbil da han startet bedriften i 1994. HMS-tankegangen tok han med seg videre. Foto: Stein Inge Stølen Kristiansen skiftet beite fra tankbilkjøring til kranbil da han startet bedriften i 1994. HMS-tankegangen tok han med seg videre. Foto: Stein Inge Stølen

Forenklet hverdag med KMV

Systematikken ble likevel løftet til et nytt nivå etter at bedriften fikk besøk av Arbeidstilsynet for noen år siden.

– De fant ut at alt var på stell, med unntak av en signatur på et avtaledokument med bedriftshelsetjenesten. Det løste seg rimelig raskt. Samtidig hyret jeg inn et eksternt selskap som gjennomgikk alle prosedyrene våre og kom med konkrete forslag til forbedringer. Siden den gang har vi bare fortsatt med kvalitetssikringen.

I disse dager har Kristiansen Kran & Transport igangsatt arbeidet med å digitalisere store deler av dokumentasjonen som benyttes i det daglige arbeidet. Dette gjøres med NLFs kvalitetssystem KMV, som er et viktig verktøy for Fair Transport-bedrifter.

– Jeg fikk datteren min på 16 til å gjennomgå og legge inn all informasjon inn i det digitale KMV-systemet. Tidligere måtte vi ajourføre denne informasjonen manuelt et par dager i uka, men det slipper vi nå. I KMV kan vi også legge inn utløpsdatoer på godkjenninger og sertifikater, som vi må ha svært mange av i kranbilbransjen, sier Kristiansen.

Nå begynner bedriften for alvor å høste fruktene av denne digitaliseringen:

–  Varslene om utløpende sertifikater tikker jevnlig inn i KMV-systemet, som gjør det mye lettere å planlegge fornyelser og andre tiltak i god tid. 

Terje Slettvold peker ut sitt HMS-bevis på veggen. Kompetanse står høyt i kurs i Kristiansen Kran & Transport. Foto: Stein Inge Stølen Terje Slettvold peker ut sitt HMS-bevis på veggen. Kompetanse står høyt i kurs i Kristiansen Kran & Transport. Foto: Stein Inge Stølen

Til byggeplassen med varebil på planet

Fair Transport-bedriftene måles etter konkrete parametere i tre forskjellige kategorier: Trafikksikkerhet, miljø og sosialt ansvar. Kristiansen Kran & Transport er allerede kjent for et unikt tiltak som passer som hånd i hanske i samtlige av disse punktene.

– Før vi kjører kranbilen ut til oppdragsstedet, heiser vi en mindre varebil på lasteplanet som vi tar med oss. Mens kranbilene blir stående igjen på byggeplassen, bruker vi disse varebilene som transportmiddel til og fra. Slik sparer vi både miljøet fra økte utslipp, bedrer trafikksikkerheten og senker belastningen for sjåføren siden vi bruker et mindre kjøretøy i trafikken.

Kristiansen mener det er bra at Fair Transport-programmet forplikter, og at terskelen for sertifisering ikke bør være for lav.

– Det må ikke være for enkelt å bli en Fair Transport-bedrift. Det er bra at det stilles målbare krav som utelukker de aktørene som ikke har hodet på rett sted. Da jeg hørte om den årlige revisjonsordningen, ble jeg sikker på at vi måtte være med. Da forsto jeg at dette ikke bare er et klistremerke, men et forpliktende program som krever at en følger opp.

Ved å sette igjen kranbilene på oppdragsstedet og kjøre varebil til og fra byggeplassen, sparer de miljøet samtidig som ulykkesrisikoen og sjåførens belastning reduseres. Foto: Kristiansen Kran & Transport AS Ved å sette igjen kranbilene på oppdragsstedet og kjøre varebil til og fra byggeplassen, sparer de miljøet samtidig som ulykkesrisikoen og sjåførens belastning reduseres. Foto: Kristiansen Kran & Transport AS

– Kommer aldri i mål

Han tror at medlemsbedrifter som deltar i Fair Transport vil se en positiv effekt, ikke bare omdømmemessig, men også rent økonomisk.

– Jeg er med på Fair Transport for å bidra til en positiv endring. Men jeg tror at vi skal klare å innhente besparelser bare med KMV-systemet alene, og på sikt vil det forhåpentligvis bli en enda større effekt når også kundene begynner å bruke nettportalen. 

Han understreker viktigheten av å ansvarliggjøre transportkjøperne.

– Mange kunder tar tydelig ansvar og sprer en HMS-tankegang til sine underleverandører. Det har vi sett mange eksempler på i tank- og kranbilbransjen. Nå gjelder det å sørge for at også transportkjøpere i andre bransjer endrer holdningene sine i en positiv retning. Jeg har en forventning om at transportkjøperne i stadig større grad vil banke på døra hos seriøse bedrifter.

Samtidig mener Kristiansen at det interne HMS-arbeidet aldri må stoppe opp.

– Vi kommer aldri i mål, dette skal holdes ved like hele tiden. Det er ikke umulig at enkelte bedrifter vil slite med å opprettholde kvalitetsnivået år etter år, men det betyr jo at de som står igjen er kremen av kremen. Det blir som andre omgang i skiflyvning. Bare de beste kommer videre, avslutter han.

Dette er Kristiansen Kran & Transport AS

  • Etablert av Per Esben Kristiansen i 1994, har nå 16 ansatte
  • Spesialiserer seg på bygg og anlegg med totalt 12 kranbiler, samt en trekkvogn
  • Opererer primært i Follo og Romerike

Per Esben er også leder i Moss og Omegn Vognmannsforening, hvor kona Yvonne er sekretær i tillegg til å være styremedlem i bedriften. Sammen har de døtrene Linn og Elizabeth. Sistnevnte er nå 16 år og deltar på alle NLF-samlinger, og er på god veg inn i lastebilyrket.

Les også: – En ny tid for seriøse transportører