– Frem mot 2030 vil NLFs medlemsbedrifter alene trenge 15 000 nye sjåfører for å opprettholde sin markedsandel. For å sikre at vi dekker inn dette behovet, må alle trekke i samme retning, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

NLF-direktør Geir A. Mo ønsker nye sjåfører velkommen til yrket. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo ønsker nye sjåfører velkommen til yrket. Foto: Stein Inge Stølen

– Trenger gode ambassadører

Han ser med optimisme på en fremtid hvor den norske transportnæringen vil spille en stadig viktigere rolle i utviklingen landets infrastruktur og tjenestevirksomhet. Men det finnes også utfordringer. En av de aller største er hvordan transportnæringen selv omtaler sin egen profesjon.

– Det er mange negative stemmer der ute, særlig i sosiale medier. Men vi som arbeider med disse problemstillingene hver bidige dag, vet at bildet slett ikke er dystert. Snarere tvert imot. Derfor trenger vi at våre bedrifters sjåfører også er gode ambassadør for et yrke som trenger mange tusen nye kollegaer de neste årene.

NLF-direktøren trekker frem EUs forslag til en ny mobilitetspakke som, hvis den blir vedtatt, vil medføre store positive endringer for norske transportbedrifter i konkurranse med utenlandske aktører.

Rekordmange søkere til transportfaget

Søknadstallene til transportfagene viser en svært positiv utvikling. På fem år har man sett en økning på hele 50 prosent, og 2019 ble det første året hvor antallet søknader passerte 500. Men dette utgjør bare knapt halvparten av det beregnede årlige sjåførbehovet i tiden som kommer.

Dette er grunnen til at NLF og opplæringskontorene for transport og logistikk har satt inn støtet for å sørge for at det iverksettes flere tiltak for å øke sjåførantallet.

Dette arbeidet har allerede båret frukter: Fra august 2019 vil lastebilutdanningen bli underlagt Lånekassen. Det betyr at de som ønsker å etterutdanne seg til å bli yrkessjåfør nå kan gjøre det uten å risikere store økonomiske belastninger.

Siden 2015 har søknadstallene til transportfagene økt med 50 prosent. Kilde: SOTIN Siden 2015 har søknadstallene til transportfagene økt med 50 prosent. Kilde: SOTIN

Garantert læreplass

Det er også innført landsdekkende læreplassgaranti for alle som består Vg2 Transport og logistikk. Garantien forutsetter at ungdommene må tilfredsstille noen kriterier, blant annet kreves aktiv deltakelse på Yrkesfaglig fordypning, lite fravær og bestått i alle fag.

– Når man endelig har oppfylt drømmen og sitter bak rattet, er det viktig å fortelle om de positive sidene som yrket tilbyr til andre som vurderer det samme. Slik sikrer vi at enda flere får øynene opp for en av Norges desidert flotteste arbeidsplasser, legger Mo til.

Kvalitetsbedrifter gir godt omdømme

Et annet viktig ledd i omdømmearbeidet er å fremheve de seriøse aktørene som leverer dokumentert kvalitet. Dette er storsatsingen for NLF i 2019, som i disse dager ruller ut domenet www.fairtransport.no for sine medlemsbedrifter. Her åpnes det nå for sertifisering etter strenge kriterier innen trafikksikkerhet, miljø og sosialt ansvar, som igjen vil gjøre det lettere for transportkjøpere å finne kvalitetstransportører.

– Vi oppfordrer alle NLF-bedrifter til å sette i gang sertifiseringsprosessen, og tar sikte på å åpne søkeverktøyet på  www.fairtransport.no for transportkjøpere i august.

NLF-direktør Geir A. Mo og NTF-leder Lars Johnsen. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo og NTF-leder Lars Johnsen. Foto: Stein Inge Stølen

– Sammen blir vi sterkere

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) arbeider også tett med arbeidstakerorganisasjonene NTF og YTF i en rekke saker og har jevnlige dialogmøter. En av de viktigste holdepunktene for samarbeidet er rekruttering og omdømmearbeid. 

– Ved å legge til rette for god dialog mellom arbeidstakere og arbeidsgivere i transportnæringen blir det mye lettere å identifisere de viktigste problemstillingene. Det er ikke bare bra for rekrutteringen, men også for trivselen på arbeidsplassene. Og siden disse arbeidsplassene er på vegen, har dette en positiv effekt også for trafikksikkerheten og miljøet, avslutter NLF-direktøren. 

Les også: Nå blir det læreplassgaranti i hele Norge fra 2019