Ulovlig og potensielt livsfarlig

Det er hevet over enhver tvil at bruk av GPS-jammer i kjøretøy ikke bare er strengt ulovlig, men også i verste fall kan true liv og helse når redningstjenestene opplever signalforstyrrelser. Til tross for at det både er ulovlig å kjøpe, besitte og bruke slikt utstyr, er det dessverre altfor enkelt å få tilgang til GPS-jammere over nettet. Mange er heller ikke klar over hvor sterke de faktisk er. For selv om produsentene gjerne reklamerer med 3-5 meters virkningsradius, kan de i praksis skape problemer for GPS-mottakere i opptil en kilometers omkrets.

Styrken er også svakheten

Samtidig er metoden som brukes for å jamme GPS-ene også relativt enkel å oppdage: For å sende ut støysignaler, må man bruke en radiosender. Og alle radiosignaler som sendes ut, kan måles. Jo kraftigere de er, jo enklere er de å oppdage. Ifølge Nkom sender en GPS-jammer ut signaler som er omtrent tusen ganger så sterke som de man bruker i en typisk DAB-adapter, som sender FM-signaler fra DAB-mottakeren til bilens radio. 

Hvis man ønsker å finne ut om det kan være montert en GPS-jammer i transportbedriftens kjøretøy, er det flere ting man kan gjøre. Første punkt er å foreta en visuell inspeksjon. Hvis du finner utstyr med strømtilgang montert i lastebilen som ikke burde være der, kan det være grunn til å gå nøyere til verks. Det er slett ikke sikkert at utstyret er en GPS-jammer, men for å avkrefte eller bekrefte dette, må du vite om det sendes ut radiosignaler. Den enkleste måten å finne ut dette på, er å bruke en radiofrekvensdetektor.

Når en GPS-jammer er montert i en lastebil, kan den se slik ut. Men det finnes også batteridrevne enheter som kan skjules for det blotte øye. Derfor må man ofte bruke en detektor for å avdekke støysignalet. Foto: Stein Inge Stølen Når en GPS-jammer er montert i en lastebil, kan den se slik ut. Men det finnes også batteridrevne enheter som kan skjules for det blotte øye. Derfor må man ofte bruke en detektor for å avdekke støysignalet. Foto: Stein Inge Stølen

Billig og lett tilgjengelig

Lastebil.no bestilte en detektor av typen Eilimy G-319 gjennom en nettbutikk for 400 kroner. Den er tilgjengelig både på Amazon.com, Aliexpress.com og Zbest.com. Med høy sensitivitet og et bredt deteksjonsfelt skal den enkelt kunne oppdage signalene fra en GPS-jammer.

Deretter ble det utformet et eksperiment hvor to identiske Volvo FH-lastebiler ble parkert side om side. Den ene av disse utstyrte vi med en radiosender med lik styrkegrad som en GPS-jammer. Eksperimentet som fulgte var veldig enkelt: Kunne man ved hjelp av denne detektoren oppdage signalene fra «GPS-jammeren» montert i lastebilen?

Signaldetektoren er av typen Eilimy G-319 og koster rundt 400 kroner. Foto: Stein Inge Stølen Signaldetektoren er av typen Eilimy G-319 og koster rundt 400 kroner. Foto: Stein Inge Stølen

Slik testet vi 

Trinn 1: Eliminere feilkilder

Først ble alle mobiltelefoner i nærheten satt i flymodus, slik at detektoren ikke plukket opp signaler fra disse. Så ble mottakerens følsomhet kalibrert slik at ikke utstyret reagerte på bakgrunnsstøy fra øvrige omgivelser. Bilene ble stående med motorene avslått og tenningen av, slik at det heller ikke ble plukket opp forstyrrelser fra motorenes strømgeneratorer. «GPS-jammeren» var montert i den ene lastebilens 12-voltsuttak som fortsatt ga strøm etter at man slo av tenningen.

Trinn 2: Test av kjøretøy uten radiosender

Deretter begynte selve testen. Først førte man detektoren over hytta på lastebilen uten innmontert radiosender, og her fikk man naturligvis ikke noe utslag hverken ved utvendig eller innvendig scanning, utover bakgrunnsstøy. Det viser at det i utgangspunktet ikke skal komme radiosignaler fra en parkert lastebil med avslått tenning.

Trinn 3: Test av kjøretøy med radiosender

Så gikk man videre til den andre lastebilen. Så fort detektoren ble ført opp mot frontruta på førerhytta, ga den et tydelig utslag med en jevn og kontinuerlig pipelyd. Denne lyden forsvant så fort radiosenderen ble demontert.

Konklusjon

Lastebil.no lykkes i å «oppdage» radiosenderen som var montert i den ene lastebilen ved hjelp av en radiofrekvensdetektor til 400 kroner. Eksperimentet viser at det på denne måten også er mulig å avdekke ulovlige GPS-jammere.

Les bakgrunnen: – Et spørsmål om tid før det setter liv og helse i fare