2019 markerer et viktig skille i arbeidet for å styrke kontrollinnsatsen mot useriøse transportaktører. Ved å innføre såkalt smart-tachograf kan man spore et kjøretøys historiske bevegelser gjennom satellittnavigasjon (GNSS) og hente ut mye mer data enn man kan i dag.

Den nye tachografløsningen skulle egentlig rulles ut fra mars 2018, men denne fristen ble utsatt til 15. juni 2019 for å kunne la leverandørene ferdigstille sine løsninger, samt å forberede de enkelte EU-landene på den praktiske overgangen.

Begynner å haste for Stoneridge

Under en tachograf-workshop i Brussel hvor leverandørene presenterte status for sitt arbeid nylig, ble det klart at Continentals VDO-løsning er klar for bruk. Det samme kunne imidlertid ikke sies om Stoneridge, som leverer fartskrivere til mange Scania-lastebiler. I et påfølgende brev gjorde EU-kommisjonen det klart at det likevel ikke blir snakk om noen utsettelse av fristen, som blir stående ved 15. juni. Med andre ord: Det begynner å haste for Stoneridge.

– Må være likhet for alle

Mer bekymringsfullt er det at tre medlemsland melder om forsinkelser i arbeidet med å utstede verkstedkort til de nye smart-tachografene. Dette gjelder Litauen, Ungarn og Hellas.

­– Arbeidet med innførsel av smart-tachograf fortsetter som planlagt. Men det er viktig at ikke disse etternølerne får innvilget spesialavtaler, som i praksis vil gi dem rom for å kunne benytte seg av de gamle fartskriverne i en lengre periode enn øvrige medlemsland. Det må være likhet for alle. Er man ikke klar til å ta imot lastebiler med smart-tachograf etter 15. juni, da må man heller utføre service på bilene i nabolandene som har oppfylt fristene, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Les også: Tolletaten får rekordgebyr etter datalagringsblemme