Siden september 2018 har det norske tollvesenet testet ut løsninger for digital grensepassering. Disse bygger på:

  1. Elektronisk informasjon før grensepassering – om gods, bil og sjåfør
  2. Elektronisk risikovurdering og tollbehandling r grensepassering
  3. Elektronisk grensepassering og automatisk fristilling av godset

Fornøyde pilotbedrifter

Flere NLF-bedrifter har vært med som «forsøkskaniner» ved transporter Sverige-Norge over Ørje.

– Ut fra de tilbakemeldinger vi har fått er pilotbedriftene svært fornøyd med å kunne kjøre i hurtigsporet og på grønt lys over grensen, så fremt de har kunnet framskaffe underlagsinformasjonen i tide, forteller seniorrådgiver Olav G. Hermansen.

Til høsten forventes utvidelser av ekspressfortollingen til Svinesund. Og da er plutselig atskillige flere NLF-medlemmers trafikker berørt.

Olav G. Hermansen er seniorrådgiver i NLF og har vervet mange bedrifter til ekspressfortollingsprosjektet. Foto: NLF-arkiv Olav G. Hermansen er seniorrådgiver i NLF og har vervet mange bedrifter til ekspressfortollingsprosjektet. Foto: NLF-arkiv

Flere tollprosedyrer vil bli omfattet av ekspressfortolling

Tolldirektør Øystein Børmer var klokkeklar på en konferanse om ekspressfortolling den 4. juni: Framtidens tollbehandling er digital – og endringene er varige. Prosjektleder Marianne Riise fulgte opp med å understreke at ekspressfortolling nå er i ferd med å utvides til ikke bare å gjelde direktefortolling, men også transitteringer, direktekjørte varer, samt midlertidig innførsel og gjeninnførsel. I tillegg jobbes det med å lage en bedre innloggings- og autentiseringsløsning.

– Og vi snakker ikke om en fjern framtid, men om endringer i 2019 og 2020. En klar melding var også at den særnorske ordningen med direktekjøring vil bli faset ut, sier Hermansen.

Dessverre er ennå ikke trafikker Norge-Sverige – eller eksportforsendelser fra Norge – med i ordningen. Men det jobbes aktivt mot svenske myndigheter, og EU, for å få dette på plass.

Data sendt gjennom egne systemleverandører

Enkelte barnesykdommer har det imidlertid vært, kan Hermansen fortelle.

– Bedriftene som har deltatt i prøveprosjektet har måttet sende dokumentasjon på e-post til tollvesenet, og har vært henvist til å bruke tollvesenets systemstøtte. Det har ikke vært ideelt.

Han påpeker at enkelte systemleverandører til nå har vært trege med å komme på banen.

– Et positivt unntak her er systemleverandøren Timpex AS, som har laget et tilpasset tur- og oppdragssystem med blant annet elektroniske manifester for transport og last. At flere systemleverandører vil komme på banen når andelen ekspressfortollinger øker og tidsbesparingen ved å bruke egen systemleverandør blir enda tydeligere, er det liten grunn til å tvile på.

Kan luke ut useriøse aktører

Det skal oppgis informasjon om registreringsnummer på så vel bil som evt. henger, samt navn og fødselsdato på sjåfør i tillegg til vareinformasjonen i tolldeklarasjonen. Dette har til nå ikke vært vanlig ved grensekryssende transporter. Sett fra et NLF-ståsted kan dette anses som et nyttig tiltak for å luke ut transportfirmaer som ikke har «rent mel i posen».

Med ekspressfortolling kan man «snike i køen» og slippe unna potensielt timevis med byråkrati ved grensen. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen Med ekspressfortolling kan man «snike i køen» og slippe unna potensielt timevis med byråkrati ved grensen. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

Hva med forsendelser med flere varemottakere?

– Det er ikke til å stikke under en stol at de aller fleste forsendelsene i prøveprosjektet har bestått av «full loads», med en eller eventuelt to mottakere, og har vært basert på veletablerte forretningsforbindelser. Både tollvesenet og transportørene nå har klare ønsker om å utvide ekspressfortolling til også å gjelde så vel partloads- som stykkgodsbiler, sier Hermansen.

Konkret jobbes det med en løsning der flere kan innrapportere data til samme manifest.

– Det er en utbredt oppfatning om at det ikke er tekniske spørsmål som er hovedutfordringen, men snarere hvorvidt handelspartnerne og transportører evner å legge om arbeidsmåter og rutiner, altså være tidligere ute med nøyaktig informasjon, ikke minst underlagsinformasjon i handelsfakturaen.

Bør din bedrift delta?

– Enhver transportør med internasjonale trafikker må selvsagt på fritt grunnlag vurdere om de vil melde seg på som deltakere i ekspressfortollingen eller ikke, forteller Hermansen.

Han trekker likevel frem en rekke fordeler ved løsningen:

  • Færre manuelle prosedyrer og automatiserte prosesser frigjør tid
  • Ekspressfortolling vil gi økt forutsigbarhet, du vet mer nøyaktig hvor lang ting transporten tar
  • Trafikkmengden på de store grenseovergangene vil øke og øke. Derfor vil forskjellene mellom å passere på grønt eller stå timevis i kø bare bli større og større i årene som kommer
  • Tollvesenet prioriterer opp digitale løsninger og ned «papirtigrene». Det  betyr i klartekst at det vil bli stadig tydeligere hvor servicen til næringslivet går opp – og hvor den trappes ned

Vil du ha mer informasjon?

Gå inn på Tolletatens infosider, send en e-post til Ekspressfortolling@toll.no, eller ring 970 38 986.

Les også: Nå kan du snart kjøre på grønt på grensen