Statistisk sentralbyrå (SSB) samler inn og rapporterer tall knyttet til ulykker i vegtrafikken generelt og for enkelte kjøretøykategorier spesielt. Både begynnelsen og slutten av fjoråret var preget av uvær og tøffe vinterforhold i store deler av landet, noe som førte til en økning i innrapporterte forsikringskostnader i forhold til 2017.

Uendret antall skadde fra 2017-2018

Ut fra de foreløpige tallene som er publisert fra fjoråret, kan det likevel se ut til at antallet drepte og hardt skadde har holdt seg noenlunde stabilt. Mens det i 2017 ble rapportert om 13 dødsfall knyttet til totalt 105 ulykker med vogntog, er tilsvarende tall i 2018 14 dødsfall knyttet til 109 ulykker. Antallet skadde har holdt seg på stedet hvil, med 149 innrapporterte skader både i 2017 og 2018.

Større forbedring enn for vegtrafikken forøvrig

Over en tolvårsperiode ser man en krystallklar tendens: Både antall drepte, skadde og det totale antallet ulykker med vogntog er redusert med over 60 prosent fra 2007 til 2018. Dette er faktisk en større forbedring enn for vegtrafikken forøvrig, hvor endringen i antall drepte (233 i 2007 til 108 i fjor) utgjør ca. 54 prosent.

Antall trafikkdrepte fordelt på vegtrafikk generelt og vogntog spesielt. Kilde: SSB Antall trafikkdrepte fordelt på vegtrafikk generelt og vogntog spesielt. Kilde: SSB

Les også: 7 av 10 kjørte kilometer foregår nå med Euro VI-kjøretøy