– Våre medlemmer er under stadig økonomisk press. 2018 var ikke noe unntak, sier NLF-direktør Geir A. Mo. Han ser med uro på tallene som nå kan hentes ut av lastebilnæringens kostnadsindeks for fjoråret. Disse viser at kostnadene har økt betydelig det siste året, noe som også har vært tilfelle de to foregående årene. Samtidig har ikke konsumprisindeksen (KPI) hatt en like sterk oppgang. Sistnevnte har økt med 8,8 prosent de siste tre årene, mens kostnadsindeksen har økt med 10,1 prosent.

Prosentvis endring over 12 måneder (desember-desember). Kilde: Kostnadsindeksen, utgitt av Norges Lastebileier-Forbund (NLF) i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB) Prosentvis endring over 12 måneder (desember-desember). Kilde: Kostnadsindeksen, utgitt av Norges Lastebileier-Forbund (NLF) i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB)

– Transportprisene skal opp

– Kostnadsveksten for norske transportbedrifter er stor. I lys av dette må næringslivet og samfunnet forøvrig belage seg på en justering av transportprisene i 2019, forklarer Mo.

Han viser til flere faktorer som presser marginene nedover: Drivstoff, bom- og ferjekostnader, forsikring og utgifter til lønn har alle økt betraktelig de siste årene, og spesielt i 2018.

– I løpet av 2018 økte kostnadene knyttet til drivstoff med over 10 prosent. Dette kommer på toppen av økningen av kapitalkostnader på over fire prosent og økte lønnskostnader på 2,6 prosent.

Totalt sett økte kostnadene for lastebilnæringen (unntatt bompenger og ferje) med 4,9 prosent i løpet av 2018, mens KPI bare økte med 3,5 prosent.

Prosentvis endring over 12 måneder (desember-desember). Kilde: Kostnadsindeksen, utgitt av Norges Lastebileier-Forbund (NLF) i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB) Prosentvis endring over 12 måneder (desember-desember). Kilde: Kostnadsindeksen, utgitt av Norges Lastebileier-Forbund (NLF) i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB)

NLF-medlemmer har tilgang til utvidet statistikk

Fra 2019 har NLF-medlemmer gratis tilgang til den månedlige/kvartalsvise publiseringen av kostnadsindeksen for lastebiltransport (logg inn for tilgang).

Andre kan abonnere på dette ved å ta kontakt med NLF på post@lastebil.no.

Les også: Stabile ulykkestall til tross for streng vinter i 2018