– Med et relativt stramt arbeidsmarked, vekst i norsk økonomi, men med en til dels negativ reallønnsøkning og svekket kjøpekraft for arbeidstakerne de siste årene har det bygget seg opp et sterkt press for større lønnsøkninger enn foregående år, forklarer seniorrådgiver i NLF Olav G. Hermansen.

For årets lønnsoppgjør i godstransportnæringen kan man legge til grunn et timetillegg på kr. 2,50 per time, pluss et lavtlønnstillegg på kr. 2 per time. Dette betyr i praksis at minstelønn i Godsoverenskomsten blir kr. 175,95 med virkning fra 1.april 2019.

Seniorrådgiver Olav G. Hermansen informerer om resultatene av tariffoppgjøret 2019. Foto: NLF-arkivet Seniorrådgiver Olav G. Hermansen informerer om resultatene av tariffoppgjøret 2019. Foto: NLF-arkivet

Lavtlønnstillegg for alle med inntekt under 478 000 kroner

– En lønnsøkning på kr. 4,50 per time betyr en årlig lønnsvekst på kr. 9775 kroner dersom man legger et «normalårsverk» på 1950 timer til grunn, forklarer Hermansen.

«Lavtlønn» er i norsk tariffsammenheng definert som en årslønn på under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, eller mindre enn 478 000 kroner. Næringens tariffavtale, Godsoverenskomsten, anses som en lavtlønnsavtale hvor minstelønnen er styrende.

Mer informasjon om tariffoppgjøret og lønnsutviklingen får du på NLFs Tariff- og arbeidsgiverkonferanse 9. og 10. april.

Ikke påmeldt? Nå er det aller siste sjanse - klikk her!