Det er slett ikke uten grunn at NLFs tariff- og arbeidsgiverkonferanse går for fulle hus år etter år. Jo flere utfordringer næringen har, jo mer aktuelt blir innholdet i dette arrangementet. Og årets konferanse har slett ikke få høydepunkter å by på. Her er ti grunner til at du også bør delta.

Ikke påmeldt? Klikk her!

Tariff- og arbeidsgiverkonferansen er et av de mest populære kompetanserelaterte arrangementene gjennom NLF-året. Seniorrådgiver Olav G. Hermansen kan friste med et spennende program også i 2019. Foto: Stein Inge Stølen Tariff- og arbeidsgiverkonferansen er et av de mest populære kompetanserelaterte arrangementene gjennom NLF-året. Seniorrådgiver Olav G. Hermansen kan friste med et spennende program også i 2019. Foto: Stein Inge Stølen

1. Få et innblikk i den økonomiske fremtiden

Knut Olsen, seniorøkonom i Nordea, er en av de som virkelig tar pulsen på norsk økonomi. Han forteller både om hva som har skjedd siden i fjor – og hva man kan forvente i norsk økonomi framover. Til syvende og sist berører dette hvor mye penger du som arbeidsgiver har å rutte med.

2. Tariffoppgjøret 2019: Hva skjedde – og hvor går sjåførlønningene?

Konferansen går av stabelen rett etter at tariffoppgjøret 2019 er forventet å være i havn. Deltakerne får derfor en fersk oppdatering fra oppgjøret. Dessuten ser en på utviklingen av sjåførlønningene. Dette er god informasjon å ha i forkant av lokale lønnsforhandlinger i egen bedrift.

3. Kunnskap om utviklingstrekk i næringen – og blant transportkjøperne

Istedenfor å grave seg ned i rapporter og statistikker kan det være enklere å få med seg oppdaterte kortversjoner av viktige utviklingstrekk i næringen. Både Ole Hagen, markeds- og kommunikasjonsdirektør i PostNord AS, og Lars E. Haartveit, direktør i Virke, som representerer mange transportkjøpere, har spennende ting å melde her.

4. Presentasjon av ny kostnadsindeks

Det er lagt ned et solid arbeid både i å oppdatere og utvikle kostnadsindeksen for lastebiltransport. Geir Morten Pilskog fra Statistisk sentralbyrå, som har vært sentral i dette arbeidet, vil fortelle om den nye indeksen. Markedssjef Arnfinn Gjestrum i Martinsen Transport AS gir eksempler på hvordan du som lastebileier kan bruke denne nye kostnadsindeksen i din egen bedrift.

5. Rekruttering av lastebilsjåfører. Muligheter du har oversett?

Mangelen på godsbilsjåfører har blitt en utfordring for en rekke av våre medlemmer. Hva som kan gjøres her – både via gamle og nye kanaler – er et hovedtema på konferansen. Her kommer blant annet håndfaste eksempler på hvordan NLF-medlemmer har lyktes med å rekruttere nye sjåfører ved å tenke nytt og utradisjonelt.

6. Aktuell arbeidslivsjuss – hvordan få med seg nyhetene?

Robert Aksnes, advokat og veteran innen arbeidslivsjuss, vil oppdatere deltakerne om viktige endringer det siste året – og hva som er i kjømda. Også her får man en kort og grei nyhetsoversikt uten at du må «lete deg i hjel» i Lovdata. Robert deltar dessuten under hele konferansen. Han tar gjerne en prat med deltakerne om konkrete tariff- og arbeidslivsspørsmål.

7. Hvordan få ned sykefraværet? Fra spørsmålstegn til løsninger

Mange av våre medlemmer har opplevd at de er svært sårbare for sykefravær, spesielt når sjåfører blir borte over tid. Selv om det her er kjøreregler du som arbeidsgiver må forholde deg til, har du i praksis også en del instrumenter å spille på – enten det gjelder å få folk raskere tilbake til jobb eller i håndteringen av langtidssykemeldte. Her treffer du både en ekspert og to ledere som har skoene på, og som kan vise til positive resultater.

8. Når moral blir både moro og tankevekkende

På slutten av dag en kommer Henrik Syse og foredrar «om å gjøre det rette». Dette er et innslag både til ettertanke og som er egnet til å trimme lattermusklene. Dette er rett og slett et innslag du kan glede deg til.

9. Inspirasjon og nettverksbygging – alt på ett sted

Det å være bedriftsleder eller personalansvarlig kan ofte være en ensom jobb. Men på NLFs tariff- og arbeidsgiverkonferanse treffer du mange likesinnede. Det gir også anledninger til å lufte «hvordan gjør dere det»–spørsmål. Flere forelesere, ressurspersoner fra tariffutvalget mv. vil også være til stede. Her er det mange muligheter både for å utveksle erfaringer og ta med nye og nyttige kunnskaper hjem.

10. Du kan ta med deg en ekstra deltaker gratis!

Som tariffbedrift får du med en deltaker gratis. Det er en fordel vi håper flest mulig benytter seg av. Men òg for deltaker nr. 2+ har vi meget gunstige deltakerpriser gjennom NLF-medlemskapet.

For program og påmelding, klikk her