– Ved å sertifisere oss ønsker vi å vise at vår bedrift har vært gjennom en kvalitetskontroll. Dette gjør at transportkjøper kan være sikker på at de bruker et transportfirma som er til å stole på, forteller daglig leder Eric Johansson i Hauer AS.

Ålesund-bedriften startet i det små under navnet Erics Budservice, med pizzabud-kjøring tidlig på 90-tallet. Johansson bygget stein på stein frem mot 2016, da han for alvor tok steget inn i tungtransporten ved oppkjøp av en transportbedrift på Åndalsnes med 16 containerbiler og vogntog. Selskapet i sin nye drakt fikk navnet Hauer, som betyr «bergbryter». I dag har bilparken vokst til i overkant av 80 vogntog, distribusjonsbiler og varebiler, hvorav over 75 prosent har Euro VI-miljøteknologi.

Hauer AS ble etablert i 2016 og har siden opplevd stor vekst. Det skyldes et godt kvalitetsrykte, som ifølge daglig leder Eric Johansson er det viktigste salgspunktet. Foto: Heidi Rudaa Hauer AS ble etablert i 2016 og har siden opplevd stor vekst. Det skyldes et godt kvalitetsrykte, som ifølge daglig leder Eric Johansson er det viktigste salgspunktet. Foto: Heidi Rudaa

Senker sykefraværet

Profesjonalitet står sentralt i Hauer AS, som allerede fra etableringen valgte å benytte dedikerte ansatte til oppfølging av personal- og trafikksikkerhetsarbeid, og ikke minst Fair Transport. HR- og personalansvarlig Nina Bruvoll er derfor en viktig ressurs for Johansson, med bred erfaring fra både næringsliv og som selvstendig næringsdrivende gjennom mange år.

– Nina har vært en viktig brikke for å iverksette og gjennomføre større prosjekter. Nina er en «people person»! Tidvis brutalt ærlig, veldig direkte og fokusert, samtidig som hun evner å se den enkelte og bistå ansatte i forskjellige stadier av livet og med ulike utfordringer, skryter han.

For å hindre sykefravær er bedriften veldig nøye på å tilrettelegge hverdagen for sjåførene.

 – Dette er et yrke som kan gå hardt utover rygg, knær og skuldre når man skal ut og inn av lastebilen 50-60 ganger per dag. En del av tanken bak å begynne med containerbiler var å gi eldre distribusjonssjåfører en mulighet til en mindre belastende hverdag.

På kontorveggen henger bransjesertifikat og kursbevis, mange tilknyttet NLFs egne kvalitetssystemer. Foto: Heidi Rudaa På kontorveggen henger bransjesertifikat og kursbevis, mange tilknyttet NLFs egne kvalitetssystemer. Foto: Heidi Rudaa

Fra brødlevering til blodprøver

Hauer AS består av i overkant 50 lokaldistribusjonssjåfører stasjonert i Ålesund, Molde og Tromsø, samt datterselskapet Hauer Rauma AS med nærmere 60 ansatte med avdelinger i Åndalsnes, Ålesund og Molde. Bilene går døgnet rundt og er derfor avhengig av en administrasjon som er tilgjengelig 24/7.

– Brøddistribusjonen starter rundt midnatt, og det sier seg selv at disse leveringene går etter klokka. Kommer du på butikken om morgenen og det ikke er ferskt brød der, så blir det ramaskrik. Så det er viktig med en leveranse som er «just in time». Det krever god planlegging, sier Johansson.

I tillegg til distribusjonskjøring fra tidlig morgen til godt utpå ettermiddagen tar Hauer AS også på seg ekspressoppdrag.

– Det kan være alt fra en båt på et nærliggende verft som trenger en ny del, eller blodprøver som skal sendes til laboratorier utenbys med fly.

Hauer AS stiller også med profilert bil når NLF skal promotere Fair Transport overfor publikum. Foto: Heidi Rudaa Hauer AS stiller også med profilert bil når NLF skal promotere Fair Transport overfor publikum. Foto: Heidi Rudaa

Gir lavere ulykkesrisiko 

Johansson er helt sikker på at tilrettelegging av sjåførenes hverdag bidrar til lavere ulykkesrisiko i tillegg til bedre arbeidsvilkår. Der har han også støtte fra faglig hold. Transportøkonomisk Institutt (TØI) har ikke bare sett på sammenhenger mellom aktivt sikkerhetsarbeid i norske bedrifter. De har også sett på ulykkesrisiko ved utenlandske vogntog kontra norske. Funnene indikerer at transportører fra lavkostland har mer enn dobbelt så høy ulykkesrisiko.

– Vi er opptatt av å følge regelverket og prøver yte det lille ekstra for kundene og våre ansatte. Tross et klart regelverk er det mange i transportnæringen som er useriøse. Dette ser vi ofte hos utenlandske transportbedrifter hvor sjåførene lever under et umenneskelig press og gjerne er ofre for sosial dumping. I tillegg skaper dette trafikkfarlige situasjoner, sier bedriftslederen.

– Makten ligger hos deg og meg

Han ser med stor glede på innsatsen som nå blir gjort fra myndighetenes side, både med tanke på økt antall målrettede kontroller, samt innstramming av regelverk og bedre sanksjonsmuligheter.

– Det er viktig at kravene til spesielt vogntogene skjerpes, noe vi ser nå er i ferd med å skje. Her er også Fair Transport et viktig virkemiddel. 

Men den virkelige makten mener Johansson ligger hos Ola og Kari Nordmann som bestiller varer og tjenester.

– Det er også viktig at forbrukere ikke jubler over fri frakt, og forstår at det har sin pris i både sosial dumping blant østeuropeiske sjåfører og ukritiske oppdragsgivere som gir livsfarlig trafikk. Derfor håper jeg alle vil støtte Fair Transport.

Les også:  – Kundene etterspør det, og de ansatte vil ha det