Da NRK først omtalte saken i midten av februar, ble det klart at Tolldirektoratet i lengre tid har overvåket og lagret bilder av uvitende bilister. Datatilsynet undersøkte saken og har nå kommet frem til at tollerne har brutt personopplysningsloven.

Mens Tolletaten i utgangspunktet skulle bruke skiltgjenkjenningsteknologien til å overvåke grensepasseringer for å hindre smugling, fikk de i stedet tilgang til flere kameraer også lenger inne i landet, som ga tollerne tilgang på langt mer informasjon enn de strengt talt trengte. Dette skal også ha vært kjent siden begynnelsen av 2017.

Erkjenner manglende rutiner

Datatilsynet oppgir til NRK at de ser spesielt alvorlig på at Tolldirektoratet har fortsatt behandlingen av personopplysninger i strid med loven, selv etter at feilen ble kjent mellom etatene.

Tolletaten har i en pressemelding erkjent manglende rutiner, samtidig som de bestrider Datatilsynets beskrivelse av etatens handlemåte som «grovt uaktsom».

– For meg er det viktig å understreke at Tolletaten til enhver tid skal følge lover og regler, og utføre vårt kontrolloppdrag på trygt hjemlet grunn. Nettopp derfor har vi gjennomført omfattende interne kartlegginger og iverksatt en storstilt oppryddingsjobb, sier tolldirektør Øystein Børmer.

Les også: Arbeidstilsynet har avdekket flere Bring-lovbrudd