Transportkonferansen avholdes 17.-18. januar på Holmen Fjord Hotel. Innholdet er nå i støpeskjeen, og det er allerede klart at det vil være mange viktige temaer på blokka også i 2020.

Konsekvenser av omorganiseringen

Det hersker stor usikkerhet rundt omorganiseringsprosessen hos Statens vegvesen, som blant annet medfører at fylkeskommunene overtar ansvaret for et høyt antall fylkesveger. Dette kan i verste fall få konsekvenser for hvordan drift og vedlikehold av kritiske strekninger følges opp.

I tillegg foregår det en omfattende flytteprosess hvor både trafikkstasjoner og de respektive avdelingene i Statens vegvesens apparat fordeles utover landet. Dette kan ha innvirkning på NLF-medlemmenes hverdag. Disse bekymringene står sentralt når NLF inviterer representanter fra Vegvesenet og fylkeskommunene til å diskutere utfordringer og mulige løsninger ved de nye ordningene.

For påmelding, trykk her

Her åpner forbundsleder Tore Velten årets transportkonferanse foran en fullsatt sal på Holmen Fjordhotell. Foto: Stein Inge Stølen Her åpner forbundsleder Tore Velten årets transportkonferanse foran en fullsatt sal på Holmen Fjordhotell. Foto: Stein Inge Stølen

Lastebiler trenger sjåfører for å kjøre

Det skyller en rekrutteringsbølge over næringen og søkertallene til transportfagene har aldri vært høyere. Men fortsatt trengs det enda flere søkere, og ikke minst utdanningsplasser, for å møte fremtidens behov for kompetente yrkessjåfører. NLF arbeider med denne problemstillingen i flere ledd, fra å få på plass lånekassefinansiert lastebilutdanning, til å etablere lokalt og regionalt samarbeid med NAV for å hjelpe flere inn i yrket, og ikke minst ved å gjennomføre konkrete rekrutteringsprosjekter som øker oppmerksomheten og statusen ved yrket. Men er dette nok? Under konferansen får du en oppdatert status på arbeidet med å møte sjåførbehovet.

Følg med på Lastebil.no

På toppen av dette vil deltakerne få spennende og høyaktuelle innlegg om transportkriminalitet, prosessen rundt EUs mobilitetspakke, muligheter og utfordringer ved fremtidens strengere miljøkrav, samt arbeidet med Fair Transport-sertifisering i NLF-bedriftene.

Følg med på Lastebil.no for mer informasjon om innholdet. Allerede nå kan du melde deg på ved å trykke på lenken under.

Som tidligere er det begrenset antall plasser, så her er det førstemann til mølla-prinsippet.

Her er komplett program: