– Telefonen er et sentralt redskap i yrkessjåførenes hverdag. Man kommuniserer kontinuerlig med kunder, kollegaer og arbeidsgivere. Da er det en sentral forutsetning at dette under kjøring foregår gjennom bilenes Bluetooth-anlegg slik at man forhindrer alle farlige distraksjoner, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Han ser alvorlig på funnene i den ferske Norstat-undersøkelsen utført på oppdrag av NLF og If om mobilbruk og sosiale medievaner blant 250 vegtransportbedrifter. Sammenlignet med funnene fra forrige undersøkelse i 2016 kan man se en klar tendens til at ulovlig mobilbruk utgjør en stadig større risiko i trafikken - også blant yrkessjåfører.

Fire av ti yrkessjåfører i Norstats undersøkelse innrømmer ulovlig bruk av smarttelefon under kjøring. Det er mer enn en dobling fra forrige undersøkelse i 2016. Foto: Stein Inge Stølen Fire av ti yrkessjåfører i Norstats undersøkelse innrømmer ulovlig bruk av smarttelefon under kjøring. Det er mer enn en dobling fra forrige undersøkelse i 2016. Foto: Stein Inge Stølen

Dobbelt så mange innrømmer ulovlig bruk

Hele 80 prosent av respondentene oppgir at de tror ulovlig bruk av smarttelefoner under kjøring av lastebil er et problem på norske veger. Dette er en økning fra 66 prosent i 2016. Samtidig oppgir hele 40 prosent at de selv har opplevd farlige situasjoner bak rattet fordi man har brukt smarttelefonen ulovlig under kjøring. Dette er mer enn en dobling fra forrige undersøkelse.

– All statistikk viser at norske yrkessjåfører er best i klassen på trafikksikkerhet, takket være grundig opplæring og jevnlig etterutdanning. Likevel er det helt klart at mange har et stort forbedringspotensial når det kommer til bruk av smarttelefon under kjøring, sier Mo.

Han peker også på at dette slett ikke er et problem isolert blant yrkessjåfører, men i hele trafikkbildet forøvrig.

– 71 prosent oppgir at de også har sett andre bruke smarttelefon ulovlig under kjøring og med det skapt trafikkfarlige situasjoner. Vi har alle noe å lære her.

NLF-direktør Geir A. Mo oppfordrer alle medlemsbedrifter til å ta opp problemstillingen med sine ansatte. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo oppfordrer alle medlemsbedrifter til å ta opp problemstillingen med sine ansatte. Foto: Stein Inge Stølen

Bør bli flinkere til å ta opp temaet med ansatte

NLF-direktøren tror mange transportører har mye å gå på når det kommer til bevisstgjøring i egen bedrift.

– Undersøkelsen viser at bare 38 prosent av bedriftene snakker om mobilvett med sine ansatte. Det er riktignok en oppgang fra forrige undersøkelse i 2016, men dette tallet burde vært langt høyere. Spesielt når åtte av ti opplever det som et reelt problem i hverdagen.

Han anbefaler alle bedrifter å ta opp mobilbruk med sine sjåfører, og samtidig drøfte mulighetene for å eliminere distraksjoner.

– Det finnes nå flere tekniske løsninger som hindrer sjåføren å motta meldinger eller samtaler utenfor bilens Bluetooth-system. Enkelte telefoner har dette tilgjengelig som standardutstyr allerede i dag. Vi oppfordrer alle til å utforske og implementere disse løsningene, sier Mo.

Les også:  Kontrollører slår alarm om ny kabotasjeinstruks - NLF krever strakstiltak