– Det begynner rett og slett å bli umulig å drive seriøs varelevering. Vi vil selvsagt få varene frem, men vi kan ikke utsette sjåførene våre for å måtte stå opp om morgenen og tenke som så – hvilken lov skal jeg bryte i dag?

Daglig leder Sven Bugge i Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter (LUKS) uttalte dette til NRK allerede i 2014. Siden den gang har lite bedret seg for varetransportører i hovedstaden. Derfor har LUKS regelmessig påpekt at Oslo kommune stadig bryter sitt HMS-ansvar for varelevering i Oslo. Spesielt er det oppstått problemer i forbindelse med «Bilfritt byliv»-prosjektet, hvor omlegging av veitraseer, byggearbeider og andre hindringer, utsetter sjåfører for uforsvarlig belastning i arbeidsdagen. 

Ingen respons

– Som medlem i LUKS er vi blitt regelmessig oppdatert i denne saken de siste to årene, forteller NLFs regionsjef J.Kristian Bjerke.

– LUKS har sendt gjentatte brev til ulike etater, samt til byrådene Lan Marie Berg og Marcussen, uten at forholdene er blitt tatt på alvor.

Nå er tålmodigheten så tynnslitt, at LUKS varsler søksmål hvis ikke noe skjer. 

Daglig leder Sven Bugge i LUKS sier at senteret ikke ønsker å møte kommunen i retten. LUKS har et normalt godt forhold til landets kommuner, også Oslo, og ønsker løsningsrettet dialog. Dette oppfordrer de også til i sitt skriv til byrådsleder og kommuneadvokat. LUKS mener de har sterke kort på hånden etter å ha mottatt en grundig juridisk vurdering av saken.

– Vi håper alle at dette løser seg uten møte i domstolen, men vi må kunne forvente at Oslo kommune svarer adekvat på henvendelser fra LUKS, sier regionsjef Bjerke. Han legger til at LUKS driver et viktig arbeid rundt i landet for å gjøre hverdagen for norske transportører enklere og sikrere.

Les også: NLF-bedriftene overgår forventningene