Signalene kom på NLFs transportkonferanse, hvor både samferdselsminister Jon Georg Dale og vegdirektør Terje Moe Gustavsen deltok. 

I lys av mange hendelser med dårlig skodde utenlandske vogntog på vintervegene den siste tiden brukte begge mye tid på å snakke om tingenes tilstand under sine respektive innlegg. 

Les mer om Jon Georg Dales innlegg her

Ett av hovedpunktene for vegdirektøren handlet om bedre ressursbruk.

– Vi skal bli dyktigere på risikobasert kontroll. Satt på spissen så vil vi helst at de vi stopper, skal ha alvorlige feil. De som har alt i orden, de skal ikke stoppes. Og det er vi i ferd med å bli bedre på.

Han viste til nye rutiner hvor lagring av kontrolldata bidrar til at useriøse aktører lettere skiller seg ut når man registrerer kjøretøy med skiltgjenkjenningssystemer i sammenheng med utvalg til nye kontroller.

Samferdselsminister Jon Georg Dale sendte ballen raskt over til Vegdirektoratet etter NLFs henvendelse forrige uke. Her fra statsrådens innlegg under transportkonferansen. Foto: Stein Inge Stølen Samferdselsminister Jon Georg Dale sendte ballen raskt over til Vegdirektoratet etter NLFs henvendelse forrige uke. Her fra statsrådens innlegg under transportkonferansen. Foto: Stein Inge Stølen

– Hvis vi kan det, så skal vi det

Gustavsen var også helt klar på at han gjerne innfører strengere krav til vinterdekk i tråd med NLFs krav, hvis det ikke ligger noen juridiske bindinger som hindrer det.

– Så sent som fredag fikk vi et oppdrag av Samferdselsdepartementet om å gå inn og se på om vi kan innføre strengere krav til vinterdekk. Og hvis vi kan det, så skal vi det, understreket vegdirektøren.

Kontrollresultatene viser et stadig skjevere bilde

Han innrømte også at NLF-medlemmene hadde et poeng når de opplevde seg feilaktig fremstilt i media i etterkant av kontroller.

– Jeg skjønner at man blir forbanna over dette. Det er viktig å gå ut i media og snakke om kontroller, for dette er forebyggende i seg selv. Men etter hvert som vi blir bedre på risikobasert kontroll, så viser kontrollresultatene et stadig skjevere bilde av de faktiske forholdene. Det er en økende utfordring. Vi må passe på at vi både får frem at vi avholder kontroller og snakker om oppdagelsesrisikoen, samtidig som vi kommuniserer tydelig hva kontrollresultatene faktisk viser.

Les også: Fra NLF-henvendelse til aksjon på under 48 timer