Det er ikke bare i Norge man spår økning i fremtidens transportarbeid. I EU forventes en dobling frem mot 2050, noe som krever drastiske tiltak hvis man samtidig skal møte strenge miljø- og trafikksikkerhetskrav. I en ny rapport foreslår derfor ACEA, fellesorganisasjonen for europeiske bilprodusenter, å innføre 32-meters modulvogntog. 

I EU forventer man nærmest en dobling i transportarbeidet på vegene frem mot 2050. Illustrasjon: ACEA I EU forventer man nærmest en dobling i transportarbeidet på vegene frem mot 2050. Illustrasjon: ACEA

Kan senke CO2-utslippet med 27 prosent

Argumentene er heller ikke få: Dagens EU-standard med tralle- og trekkvognkombinasjon på inntil 16,5 meter gir en relativt liten lastekapasitet, beregnet til kun 100 m3. Til sammenligning har dagens 25,25-meters modulvogntog 50% høyere kapasitet, samtidig som CO2-utslipp per lastemeter er 15 prosent lavere. Dette mener ACEA man kan utnytte i enda større grad. Ved å øke modulvogntoglengden til 32 meter, frigjør man hele 200 m3, noe som igjen vil senke CO2-utslippet betraktelig.

ACEA presenterer mange interessante tall i rapporten. Illustrasjon: ACEA ACEA presenterer mange interessante tall i rapporten. Illustrasjon: ACEA

Sparer to hundre meters vegbruk

I tillegg vil de totalt sett ta opp mindre plass på vegen, siden et enkelt 32-meters vogntog kan erstatte to av dagens EU-trailere. Ifølge ACEA-rapporten vil tre 32-meters vogntog oppta totalt 296 meter på vegen. Skal man flytte samme mengde gods med dagens 16,5-meters trailere, må man ha seks stykker, som igjen vil oppta ytterligere to hundre meter.

I Norge kan man i dag benytte 25,25-meters modulvogntog på utvalgte strekninger. Foto: Stein Inge Stølen I Norge kan man i dag benytte 25,25-meters modulvogntog på utvalgte strekninger. Foto: Stein Inge Stølen

ACEA utelater vektspørsmålet

Et spørsmål som ikke adresseres i rapporten, er totalvekter. I Sverige og Finland har man eksperimentert med henholdsvis 74 og 104 tonns totalvekt på vogntog med 32 meters lengde. Hvorvidt dette også bør vurderes på EU-plan, fremkommer ikke.

Rapporten kan leses i sin helhet her