– Det vil være svært utfordrende å få bukt med den ulovlige kabotasjekjøringen som foregår i Norge inntil vi får et sentralt register over hvor og når de utenlandske godsbilene befinner seg i landet. Derfor har vi har helt siden 2012 foreslått å etablere et kabotasjeregister, forteller NLF-direktør Geir A. Mo.

Sendte detaljert bestilling til myndighetene

Dette budskapet har blitt gjentatt overfor myndighetene med jevne mellomrom. I 2016 ble det blant annet sendt et detaljert notat til Arbeids- og sosialkomiteen hvor det ble listet opp hva et slikt register bør inneholde. Dette innebar:

  • Navn og kontaktinformasjon på bestiller/oppdragsgiver/vareier
  • Navn og kontaktinformasjon til transportør/arbeidsgiver
  • Informasjon om sjåfør
  • Transporttidspunkt og strekning, jf kabotasjebestemmelsene om tre turer innenfor en periode på 7 dager etter at internasjonal last er losset
  • Informasjon om lønn og utgiftsdekning for kost og losji (diett)
  • Informasjon om førerkort og sjåførkort
  • Registreringsnummer på kjøretøy, både trekkvogn og henger

NLF-direktør Geir A. Mo har helt siden 2012 understreket viktigheten av å etablere et sentralt register over utenlandske transportører i Norge. Foto: NLF-arkiv NLF-direktør Geir A. Mo har helt siden 2012 understreket viktigheten av å etablere et sentralt register over utenlandske transportører i Norge. Foto: NLF-arkiv

– Elektroniske fraktbrev må gjøres obligatorisk

For å sikre at et slikt register fungerer optimalt i kontrolløyemed, må det knyttes opp til elektroniske fraktbrev. Justiskomiteen behandler nå en stortingsproposisjon som åpner for bruk e-fraktbrev, og etter alle solemerker vil saken møte lite motstand i Stortinget. Men proposisjonen legger opp til at det skal være en frivillig ordning. NLF har derimot vært tydelige på at elektroniske fraktbrev bør gjøres obligatorisk for å hindre at useriøse aktører lurer seg unna.

– Vi frykter at en frivillig ordning kun vil føre til at de seriøse bedriftene tar det i bruk, mens de useriøse fortsetter som før. Da vil innføringen av denne teknologien få langt mindre effekt på kontrollinnsatsen enn den har potensiale til, forteller Mo.

Han ser dette i sammenheng med Vegvesenets utvidede mandat til også å innhente informasjon om lønns- og arbeidsvilkår.

– Hvis dette arbeidet kan gjøres raskere og mer effektivt ute på kontrollplassene ved bruk av elektroniske registre, vil man mye enklere kunne sirkle seg inn på aktører som ikke har rent mel i posen, avslutter NLF-direktøren.

VIDEO:  Her kan du se NLF fremlegge både kabotasjeregister og obligatoriske fraktbrev i en høring i Arbeids- og sosialkomiteen.